Grilování, klimatizace, voliéra? Co vše si můžete na balkóně v rámci SVJ dovolit?

5 min. čtení · balkony ·

Balkóny se především ve městech stávají místem pro nejrůznější aktivity. Spolu s tím se také stále častěji objevují situace, které způsobují v rámci společného soužití pod jednou střechou problémy. Můžeme na balkoně grilovat, chovat zvířata a mít posezení? A za jakých podmínek?

Grilování na balkoně

Mezi oblíbené letní kratochvíle neodmyslitelně patří grilování. V bytových domech se však jejich obyvatelé musí omezit pouze na grilování v rámci balkónů nebo v lepším případě střešních prostor, pokud zde k tomu jsou vhodné podmínky. Grilování, ač ze své podstaty činnost v podstatě nerušivá (sousedské spory zde obvykle vznikají spíše kvůli hlučnosti při účasti většího množství lidí), však v bytových domech může působit problémy. Vzhledem k tomu, že balkóny a lodžie obvykle bývají umístěny v těsné blízkosti vedle sebe, mohou jisté obtíže způsobit kouřové zplodiny vznikající spalováním. Podobně jako cigaretový dým vnikající do bytu od sousedů náruživých kuřáků je pro spoustu lidí kouř z grilu velmi a vlastník by proto měl zajistit, aby grilování na balkónech v co nejnižší míře zatěžovalo nájemce či vlastníky v blízkosti. Pokud by obtěžování kouřem přerostlo únosnou míru, není vyloučeno toto chování klasifikovat jako protiprávní. Dle § 1175 OZ by se tzv. kouřové imise do bytů okolních vlastníků daly posuzovat jako ztížení výkonu jejich vlastnického práva a při nemožnosti řešit vzniklý problém dohodou, by se dotčení vlastníci mohli bránit žalobou.

Co můžete mít na balkoně?

Pokud přijde řeč na letní osvěžení v prostorách balkónů a lodžií v bytových domech, logicky vyvstane otázka, co si zde k rekreaci může obyvatel domu umístit. Především je dobré myslet na to, že balkóny a lodžie jsou v drtivé většině společnou částí domu (ač obvykle ve výlučném užívání vlastníka příslušné bytové jednotky) a není proto možné je bez omezení upravovat dle představ vlastníka. Naprostou samozřejmostí je však možnost umístění nábytku k venkovnímu posezení, nebo třeba malého bazénku pro děti. Jednoduše řečeno – pokud nedojde k zásahu do společných částí domu nebo nadměrnému přetížení balkónu či lodžie a rušení okolních obyvatel domu, je možné zde v rozumné míře umísťovat téměř cokoliv, co nám může sloužit k letnímu odpočinku.

Kam umístit klimatizaci?

Pozor však na tzv. splitové klimatizace, které vzhledem ke své konstrukci vyžadují umístění jedné vnitřní jednotky a druhé venkovní obvykle na fasádu domu v okolí balkónu. Vlastník jednotky, do níž se klimatizace instaluje, by měl o svém záměru informovat statutární orgán SVJ, získat jeho souhlas, anebo tuto záležitost vyřešit na shromáždění, pokud mu dle stanov náleží pravomoc o této záležitosti rozhodovat. Rozhodně se nevyplácí splitové klimatizace svévolně instalovat bez souhlasu příslušného orgánu SVJ, takovéto počínání by v krajním případě mohlo vést až k nucenému odstranění klimatizace.

Další podobné články

Výměna balkonového zábradlí má smysl

Vnější plášť budovy je nepřehlédnutelnou vizitkou jejích obyvatel. Vedle fasády se vyplatí věnovat pozornost také opravám balkonů, které vedle lepšího vzhledu navíc přinášejí uživatelům i vyšší komfort. Už pouhá výměna starých a oprýskaných balkonových zábradlí za nová udělá s vizáží…

Pár tipů, jak zazimovat zahradní nábytek z balkónu

S chladnými dny ubývá příležitostí k posezení a plnému využívání našich balkónů, lodžií a teras. Nastává vhodná doba pro podzimní údržbu a případné uložení křesel, stolků a dalšího balkónového nábytku na zimu.

Balkonové zábradlí: bezpečnost na prvním místě

Výběr balkonového zábradlí se často řídí kritérii jako estetika nebo cena. Splnění požadavků na bezpečnost se předpokládá jaksi automaticky, ale praxe ukazuje, že ne každé zábradlí je skutečně bezpečné ve smyslu předepsaných norem. Investoři někdy nevědí, co všechno by měli…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter