FUNKČNÍ KABÁT PRO VÁŠ DŮM

6 min. čtení · Revitalizace domu · Zateplení obálky budovy ·

Jak postupovat s výběrem zateplení

Co můžete očekávat od zateplení domu? Stejný efekt, jako byste oblékli sebe do teplého svetru či kabátu. Bude vám v domácnosti tepleji a příjemněji, navíc ušetříte na vytápění. Vybrat správnou zateplení ovšem není jednoduché. Co všechno byste měli vědět?

Na úvod je třeba říci, že průniku tepla obvodovým pláštěm budovy ani dokonalou izolací nemůžete zcela zabránit, odporovalo by to zákonům fyziky. Je však možné tyto úniky výrazně omezit a získat tak výše uvedené výhody – pobyt v prostoru, jehož stěny nejsou chladné, bez průvanu kolem oken, s ušetřenými náklady na vytvoření tepelné pohody. Jsou-li stěny zateplené, zvyšuje se jejich povrchová teplota a člověk se v takovém prostoru cítí lépe i při nižší teplotě vzduchu, čímž dochází k dalšímu snížení spotřeby energie.

Kontaktní ZATEPLENÍ  – JEN NA SUCHÉ ZDI

Zdivo určené k zateplení, musí být vždy suché. Pokud trpí neduhem, jakým je vlhkost, je třeba jej napřed odstranit, např. vložením hydroizolace do podříznuté zdi. Zateplíte-li vlhké zdivo zvenku izolantem s vysokým difuzním odporem (např. polystyren), vlhkost, která před tím měla možnost odcházet zvnějšku i zevnitř stěny, bude nyní směřovat pouze dovnitř a hrozí výskyt plísní, v „lepším“ případě tvoření vlhkých „map“. Zeď ani na první pohled nemusí vypadat jako vlhká, její vlastnosti nejlépe zhodnotí odborník stejně jako postup při odvlhčování. Existují i izolanty s nízkým difuzním odporem (desky z minerálních či skelných vláken či speciální polystyrén – použít pak ovšem musíte i lepidla a omítky se stejnou vlastností), které umožní vlhkosti odcházet ven i přes zateplení. Odvod vlhkosti je efektivnější, je-li zdivo „v teple“.

PODLAHY A PODKROVÍ

Izolace podlahy či základové desky  je potřebná mimo jiné pro instalaci podlahového vytápění, které by bez ní zbytečně ohřívalo zem pod domem. Podsklepené místnosti lze zateplit tak, že se izolant nalepí zespodu na strop sklepa, u klenutých stropů lze použít tepelně izolační násyp místo násypu stávajícího. Problematická je izolace podlah, které leží přímo na terénu, vyžaduje totiž obvykle výrazné zásahy do interiéru, někdy lze tento problém ale vyřešit izolací základů od okolní zeminy (např. zapuštěním izolace pod terén v okolí základů).

Na nevytápěné půdě lze strop izolovat poměrně jednoduše a zároveň efektivně izolantem položeným na podlahu půdy, případně jej zakrýt prkny či deskami, aby byla plocha pochozí. Kdykoli bude třeba, například při rekonstrukci půdy na obytné prostory, lze pak tento systém snadno rozebrat a přemístit. Izolací je možné zaplnit také dutiny trámového stropu – při tzv. foukané izolaci (papírové vločky či skelná vlákna) je zásah do konstrukce minimální a v interiéru ani zateplované půdě nejsou patrné změny. Problematičtější je jen kontrola, zda se izolant dostal do všech míst. Nezapomeňte, že k izolaci se pak nesmí dostat vlhko ani vítr, hrozí její poškození, snížení izolačních vlastností nebo dokonce znehodnocení.

Při rekonstrukci půdy se nejspíš neobejdete bez izolace střechy a v tomto případě opět ani bez odborníků. Instalace tepelné izolace, hydroizolační fólie a parotěsné zábrany musí být navržena a provedena tak, aby původní konstrukce krovu nevlhla a případná vlhkost, která se do konstrukce dostane i po té, měla možnost se volně odpařit. V opačném případě může mít dlouhé působení vlhkosti za následek i zborcení střechy.

NEJVHODNĚJŠÍ IZOLANT?

Různí výrobci dodávají na trh různé materiály pod různými názvy. Nejčastěji se jako izolant volí polystyrén a minerální či skelná vata, přičemž izolační vlastnosti obou jsou přibližně stejně dobré. Vedle nich se ale používají také izolanty z přírodních materiálů, jakými jsou např. technické konopí nebo ovčí vlna. Platí, že ve specifických případech je dobré zvolit dražší a kvalitnější materiál (týká se to např. izolace pod terénem).

Optimální tloušťka izolantu se může pohybovat v rozmezí 15 až 20 cm, záleží na kvalitě původní konstrukce. Určující je požadavek normy ČSN pro tepelnou ochranu budov. Na síle izolace se nevyplatí šetřit, její optimální tloušťku opět raději nechejte spočítat odborníka. Pokud je překážkou např. hloubka osazení stávajících oken nebo by zateplení mohlo omezit přístup světla do interiéru, je možné ostění zkosit nebo zaoblit.

Nepodceňujte ani fakt, že nutné je důsledně izolovat celé vnější plochy, tedy i pruh zdiva nad terénem, okenní ostění, nadpraží a parapety, aby nedocházelo k poruchám v konstrukci.

JAK POSTUPOVAT?

Projekt zatepleni domu, a to jak vnějšího, tak vnitřního nejlépe svěřte odborníkům. Ideálně i jeho provedení. Každý objekt je specifický a pouze odborník správně určí, jaký postup, materiál apod. je pro něj ideální. Správně také spočítá riziko kondenzace vlhkosti v konstrukci a zvolí vhodnou kombinaci materiálů, v čemž může amatér hrubě chybovat (vždy je lepší všechny komponenty – izolant, lepicí hmoty, omítky atd. – pořídit od jednoho dodavatele, který poskytuje záruku na jejich fungování). Zvláště vnitřní zateplení s sebou nese řadu rizik a může dokonce ohrozit konstrukci domu – z vnitřku izolované nosné zdi budou promrzat, a pokud se nejedná o mrazuvzdorné konstrukční materiály, tak se díky kondenzaci vlhkosti se mohou začít tvořit plísně. Proto je lépe se vnitřnímu zateplení raději vyhnout. Uškodit si ale můžete i neodborným provedením vnějšího zatepleni domu. Získejte reference o vybrané firmě, případně se na její již odvedenou práci zajděte podívat a ověřit si spokojenost uživatelů. Výhodné je také nechat si zpracovat různé cenové nabídky. Správně provedené zateplení vám bude sloužit 40 let i více.

Díky dotačním programům je možné financování zdvojení zateplení provést nyní výhodně a rychle. Pokud máte zájem o více informací, tak můžete kontaktovat Jiřího Kláska (602 734 252, klasektomix.cz), který byl u počátků zateplování v České republice. Na vývoji zateplovacích systémů pracuje už více než dvacet pět let. V oblasti zateplovacích systémů přednáší a vzdělává realizační firmy, projektanty, investory a stavební dozory.

Nebo si hned rezervujte technika, který k vám přijede a provede ověření stavu zateplení.

Sponzor článku logo sponzora

Další podobné články

Pět nejdůležitějších informací před modernizaci bytového domu

Připravujete modernizaci bytového domu? Začněte s tím, že si zajistíte dostatek informací. Ty vám usnadní rozhodování, ukážou vám, jak modernizace ekonomicky ovlivní budoucnost bytového domu i jeho obyvatel, a v neposlední řadě vám pomohou s procesem schvalování na shromáždění vlastníků.

Nové trendy ve fasádních probarvených omítkách

Svět stavebních materiálů zažívá za posledních deset let poměrně výrazný kvalitativní posun vpřed. Pokud vezmeme například oblast tenkovrstvých probarvených fasádních omítek, tak jejich dnešní charakteristika už se nedá posuzovat výhradně podle použitého druhu pojiva, a to od minerálního, přes silikátové…




Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter