Energetické úspory v bytových domech v programu
IROP: Podávání žádostí bude snadnější čerpání

4 min. čtení · Dotace · energie ·

V současné době je pro zájemce z řad SVJ a vlastníků bytových domů otevřena 37. výzva v programu IROP, díky které lze čerpat dotace na zvýšení energetické účinnosti a zavádění inteligentních systémů na hospodaření s energiemi. O podávání žádostí a chystané revizi výzvy jsme hovořili s paní Ivanou Svobodovou z Centra pro regionální rozvoj ČR.

Jaká je aktuální situace 37. výzvy? Kolik žádostí již bylo schváleno a jaký finanční objem ještě zbývá?

K 29. 5. bylo do 37. výzvy předloženo celkem 617 žádostí o podporu v celkovém úhrnu 1,22 mld. Kč podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Z celkové alokace výzvy ještě zbývá téměř 2,3 mld. Kč. Schváleno již bylo 360 žádostí o podporu, další žádosti jsou v procesu hodnocení. Aktuálně jsou již vyplacené první dokončené projekty. Zhruba 350 projektů je ve fázi realizace. Většinu žadatelů (62 %) představují společenství vlastníků jednotek. Druhým nejčastějším žadatelem jsou obce, které podaly téměř čtvrtinu žádostí o podporu. Velikost předložených projektů je různá – od investic ve výši 0,5 mil. Kč až po projekty za 60 mil. Kč.

Současné podmínky 37. výzvy jsou komunikovány jako mimořádně výhodné. Na druhé straně vlastníci bytových domů poukazují na značnou náročnost podání žádosti a řada z nich proto o dotaci nechce zažádat. Vnímáte tento problém? A je to z Vašeho pohledu jediná překážka většího, nebo rychlejšího čerpání dotací?

Pro získání podpory je nutné splnit podmínky platné pro evropské programy. Tyto podmínky nikdy nebudou stejné, jako podmínky národních programů. Na druhou stranu téměř pětinu žádostí představují malé bytové domy do 10 bytových jednotek a žádosti jsou podávány ze všech krajů ČR, z velkých měst i malých obcí. Tedy je patrné, že s „náročností“ získání podpory se lze vypořádat bez ohledu na to, zda je žadatelem statutární město nebo malé společenství vlastníků jednotek.

V současnosti je připravována revize výzvy 37. Co pro zájemce o dotaci přinese nového?

Plánovaná revize specifických pravidel přinese nové možnosti pro poskytnutí podpory z 37. výzvy v oblasti technologií – např. zdrojů tepla nebo jednotek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.

Kromě zjednodušení podávání žádostí bude rozšířena i oblast čerpání?

Chceme nově podpořit také výměnu starého plynového kotle na nový kondenzační kotel nebo výměnu elektrického vytápění za tepelná čerpadla.

Tuto revizi můžeme provést sami, v České republice, nebo bude nutné ještě nechávat schvalovat v rámci EU, která dotace do programu IROP poskytuje?

Revize je závislá na schválení nové sady hodnotících kritérií pro žádosti v 37. výzvě. Tato kritéria budou schvalována Monitorovacím výborem Integrovaného regionálního operačního programu v první polovině června. V monitorovacím výboru zasedají také zástupci Evropské komise, kteří se k novým kritériím mohou vyjádřit.

Je již známý termín, od kdy bude možné podávat žádosti podle této nové úpravy?

Chtěli bychom vyhlásit revizi 37. výzvy ještě v průběhu června.

Můžeme v letošním roce na téma evropských dotací na snižování energetické náročnosti bydlení očekávat ještě další revize 37. výzvy?

S další revizí 37. výzvy nepočítáme. Příjem žádostí v 37. výzvě bude pokračovat do konce listopadu. Po vyhodnocení této výzvy plánujeme vyhlášení další výzvy pro bytové domy.

klíčová slova:

Další podobné články

Dotace pro SVJ a bytová družstva

Ačkoliv v současné době existuje pro společenství vlastníků jednotek a pro bytová družstva mnoho možností, jak financovat opravy bytového fondu pomocí veřejných peněz, využívá této pomoci zatím jen menší část SVJ a BD. Jednak je to dáno tím, že je…

Zvažujete tepelné čerpadlo? Nespalte se

Podepsat zdánlivě výhodnou smlouvu, koupit tepelné čerpadlo a změnit dodavatele energií. Přesně to po vás mohou chtít nechvalně proslulí „šmejdi“. Po mobilních tarifech, dekách a hrncích si totiž našli nové téma. Úspory za teplo.

Jak se bránit neodpovídající výši záloh na elektřinu a…

Elektřinu a plyn platí spotřebitelé zálohově, přičemž postup pro určení výše záloh určuje zákon. Ne všichni dodavatelé však výši záloh stanoví správně. Jaký počet a výše záloh je tedy v pořádku? A jak se můžete bránit v případě, že s…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter