Dotace pro SVJ a bytová družstva

7 min. čtení · Dotace ·

Ačkoliv v současné době existuje pro SVJ a BD mnoho možností, jak financovat opravy bytového fondu pomocí veřejných peněžních prostředků, využívá této pomoci zatím jen menší část z nich. Jednak je to dáno tím, že je složité získat ucelený přehled o všech dostupných dotacích a také tím, že při žádosti o poskytnutí dotace je nutné splnit množství formálních a procesních náležitostí a absolvovat onen neoblíbený „střet s úředním šimlem“. Pro zpřehlednění systematiky dotací a ulehčení vyhledání vhodné dotace pro Vaše SVJ či BD jsme vytvořili dotační kalkulačku, dostupnou na adrese SVJdotace.cz, kde se po zadání několika údajů dozvíte, které dotace by mohlo Vaše SVJ či BD obdržet a v jaké přibližné výši.

Nová zelená úsporám

Nejrozšířenější je soubor dotací z programu Nová zelená úsporám. Ten zaštiťuje Státní fond životního prostředí ČR a vlastníci bytových domů a SVJ skrze něj mohou získat až 30 % celkových způsobilých výdajů například na:

  • zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, podlah,
  • výměnu oken a dveří,
  • výměnu zdrojů tepla a výměnu elektrického či plynového vytápění za ekologicky šetrnější,
  • solární termické systémy a fotovoltaické systémy,
  • řízené větrání s rekuperací tepla apod.

Nad to je možné získat příspěvek na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru, na výstavbu zelené střechy či na využití tepla z odpadní vody. O dotaci z programu je možné žádat do vyčerpání stanovené částky, nejpozději však do 31. 12. 2018. Zažádat lze nejen před zahájením realizace, ale také v průběhu prací či až po jejich dokončení. Jediným omezením pro žadatele je umístění bytového domu na území hl. m. Prahy a dokončení realizace do 18 měsíců od schválení žádosti.

Program IROP

Pro vlastníky bytových domů na území mimo hl. m. Prahu je tu obdobný program – IROP na snížení energetické náročnosti budov, který spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Prostřednictvím tohoto programu je možné získat dotaci pro energetickou úsporu v bytových domech – to znamená na zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla. Dotace v rámci tohoto programu se poskytují ve vlnách, o nynější kolo dotací je možné žádat až do 29. 11. 2019. Opět je možné požádat o dotaci nejen před zahájením realizace, ale také v průběhu prací nebo až po jejich dokončení.

Bytové domy bez bariér

Další zajímavou dotací na celostátní úrovni je podprogram Bytové domy bez bariér pro rok 2018. I tato dotace spadá pod IROP a je nabízena Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Cílem jejího poskytnutí je zkvalitnění bytového fondu prostřednictvím odstranění bariér při vstupu do domu a do výtahu a taktéž výstavbou výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a u kterých jsou k jeho výstavbě stavebně technické předpoklady. Dotaci je tak možné získat až na 50 % uznatelných výdajů na odstranění bariér či výstavbu výtahu, přičemž maximální výše dotace je 1 000 000 Kč. U tohoto programu se předpokládá jeho opětovné vyhlášení i v roce 2019.

Lokální dotace

Existuje také celá řada lokálních dotací, které mohou být pro mnohá SVJ a BD zajímavější než dotace celostátní. Nejčastěji je poskytují města či městské části. Nejznámější je Program Čistá energie Praha 2018, který slouží k přeměně topného systému z tuhých paliv na ekologická, k náhradě plynových a elektrických lokálních topidel centrálním vytápěním, ale i k výměně dožívajícího plynového kotle za nový, kondenzační. Program pamatuje také na podporu využití obnovitelných zdrojů energie. Mimo Prahu pak taktéž fungují programy s obdobným zaměřením.

Dále lze velmi často získat dotaci na opravy domů v památkových zónách a některá města a městské části nabízejí i obecné dotace vhodné pro všechny bytové domy, a to s cílem opravit domovní fond či zlepšit technický stav budov v dané lokalitě. Zejména městské části v hlavním městě jako vlastníci vysokého počtu bytových a nebytových jednotek přispívají na opravy domů prostřednictvím grantů. Například MČ Praha 1 se v roce 2017 podílela na grantech na opravu domovního fondu částkou 20,3 milionu korun. Granty lze využít na opravu vnitřních části domu, výměnu oken, opravu vnější či vnitřní fasády domu nebo střechy. Na podobném principu fungují i granty poskytované jednotlivými krajskými městy, například ve Zlíně, kde existuje Fond oprav a modernizace bydlení. Ve větších městech jsou obvyklé také antigrafitti programy, které jednak míří k odstraňování nelegálního grafitti, jednak k aplikaci speciálního fasádního antigrafittového nátěru pro jejich budoucí snazší odstranění.

Granty a dotace poskytuje i Magistrát hlavního města Prahy a doplňuje tak dotační programy městských částí poskytováním finančních prostředků na opravu těch objektů, jenž zůstaly opomenuty. Nejčastěji je vypisován grant v oblasti památkové péče, jehož prostřednictvím může žadatel získat až 50 % prostředků využitých na opravu domu z veřejných prostředků. V letošním roce je již grant vypsán a žádost o jeho získání je třeba podat do 16. 11. 2018.

Dešťovka

V neposlední řadě existuje i dotační program Dešťovka. V rámci něj jsou poskytovány dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě. Program je určen jak pro fyzické, tak i právnické osoby, které chtějí přispět k udržitelnému hospodaření s vodou. Aktuálně je v programu alokováno 207 milionů korun.

Zvýhodněné úvěry

Další z možností financování oprav a zlepšení bytového fondu jsou pak zvýhodněné úvěry či návratné zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení, případně dalších fondů, kde však jejich získání záleží na více faktorech a je tak třeba si vždy zjistit přesné informace o možnostech jejich využití u konkrétního SVJ či BD.

Více na: www.svjpravnik.cz

klíčová slova:
Sponzor článku logo sponzora

Další podobné články

Mimopražské dotace se blíží. Buďte o krok napřed a…

Majitelé bytových domů mimo hlavní město jsou zatím bez dotací. Přestože by chtěli budovy rekonstruovat a zateplit s dotací, žádná v tuto chvíli není k dispozici. Bylo by ale chybou usnout na vavřínech! Pro mimopražské bytové domy se stejně jako v Praze…

Revitalizace bytových domů s pomocí služby od společnosti Baumit

Společnost Baumit jako výrobce a prodejce stavebního materiálu s více než 25letou historií připravila komplexní službu Průvodce revitalizací bytových domů, kterou může využít vaše SVJ nebo SBD. Průvodce vás provede jednotlivými kroky revitalizace od první myšlenky a záměru až po…

Dotace na zateplování BD byly navýšeny o miliardy, na…

Ministerstvo pro místní rozvoj letos pro velký zájem žadatelů navýšilo evropské dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na zateplování bytových domů a další energetické úspory. Původní 2,5 miliardy byly navýšeny na finálních 5,5 miliard korun. Zájemci o tuto finanční…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter