Dotace pro bytové domy v Praze
nové podmínky a seminář zdarma

10 min. čtení · Dotace · Revitalizace domu · semináře ·

Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze odstartovala s lepšími podmínkami a snadnější administrativou. Pokud nemáte váš bytový dům v Praze ještě revitalizován, určitě stojí za to si zajistit více informací. Můžete to udělat například na semináři Akademie pro bytové domy, který se dotaci Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze bude věnovat a na který se můžete přihlásit zde.

Dotace je určena pro vlastníky bytových domů v hlavním městě – SVJ, bytová družstva, fyzické a právnické osoby, včetně městských částí. Novinkou u podpory je navýšení maximální výše dotace z 20 % na 30 % způsobilých výdajů. I nadále platí, že se výše dotace odvíjí od dosažených energetických úspor. Dotace se vztahuje na zateplení a výměnu oken a dveří, a také  na výměnu kotle na tuhá paliva, instalaci solárního systému, či rekuperaci. Nově lze dotaci čerpat i na vypracování projektové dokumentace a zajištění odborného technického dozoru.

Do kdy je možné žádosti podávat?

Změnou v Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze je i kontinuálnost této výzvy, kdy bude možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2021. „Pro žadatele to znamená méně stresu, protože svou žádost mohou podat podle svých momentálních finančních i časových možností a mohou si podklady pro její podání pečlivě připravit,“ komentuje širší časový prostor Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Jaká je praxe v porovnání s loňskou výzvou?

„Rozdíl je v tom, že letos žadatelé mohou získat až o 65 % vyšší dotaci a k tomu další desítky tisíc na projekty a technické dozory. Je potřeba dodržet všechna pravidla, ale i to se dá zvládnout. Všechny projekty, které naše společnost v minulém roce připravila byly hladce akceptovány,“ konstatuje Ing. Pavel Zteiskar, obchodní ředitel společnosti DPU REVIT.

O dotaci je možné žádat před realizací podporovaných opatření, v průběhu i po dokončení realizace. Za způsobilá budou považována opatření provedená dva roky zpětně od data podání žádosti, přičemž spodní limit je 1. 1. 2015.

Podávali jste žádost v loňském roce?

Letošní výhodnější podmínky Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze vyvolávají řadu dotazů u těch, kteří žádost úspěšně podali v loňském roce. Je automatické, že jim bude přiznána aktuální vyšší dotace, nebo je nutné žádost stáhnout a podat znovu?

„Úspěšným žadatelům, kteří podali žádost v rámci první výzvy a k jejichž žádosti ještě nebylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, bude umožněno žádost převést do nové výzvy s výhodnějšími podmínkami a dosáhnout tak na vyšší dotaci. Žadatel bude muset svoji původní žádost zrušit (tzv. zpětvzetí žádosti) a podat si elektronicky žádost novou. Podklady se využijí z původní žádosti. Žadatel tak nebude muset znovu dokládat projektovou dokumentaci a energetické hodnocení. Kontrola žádosti pak proběhne velice rychle a žádost se dostane v řádu 3 týdnů do stejného stavu,  v jakém byla v rámci 1. Výzvy,“ vysvětluje správný postup ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Kdy dostaneme peníze?

Perfektně zpracované žádosti podané na již realizované projekty jsou propláceny do devíti týdnů od jejich podání. U žádostí, kde žadatelé realizují opatření až po jejich schválení, Státní fond životního prostředí ČR garantuje proplacení do šesti týdnů od doložení realizace.

Pro další informace na seminář

Otázkám a odpovědím k tématu Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze bude věnován seminář Revitalizace bytových domů s programem Nová zelená úsporám 2016. Dozvíte se nejen nové podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám 2016, ale i mnoho důležitých informací jak správně připravit revitalizaci vašeho domu, abyste maximálně využili potenciál úspor energií i dotace.

Seminář Revitalizace bytových domů s programem Nová zelená úsporám 2016 se uskuteční 10.3. od 17 h v paláci TeTa v prostorách zákaznického centra Pražské energetiky. Po předchozí registraci je účast na semináři bezplatná. Registrovat se můžete zde.

Program:

  • Nové podmínky dotace Nová zelená úsporám 2016
  • Případové studie – porovnání rozdílu podmínek programu Nová zelená úsporám 2015 a 2016 na konkrétních domech
  • Proces přípravy revitalizace bytového domu pro optimální využití dotace

Seminář Revitalizace bytových domů s programem Nová zelená úsporám 2016 je prvním seminářem z jarního cyklu Akademie bytových domů. Akademie i letos přinese mnoho zajímavých témat pro obyvatele bytových domů, o kterých vás budeme průběžně informovat.

foto 123rf

Sponzor článku logo sponzora

Další podobné články

Co vás čeká na podzim v Akademii pro bytové…

Podzimní cyklus seminářů i webinářů Akademie pro bytové domy, určených pro statutární zástupce i pro členy družstev a SVJ, má již vypsaná témata i termíny akcí. U jarního cyklu počet zájemců často převyšoval kapacity. Nezmeškejte tedy včasnou registraci, aby vám…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter