Dotace IROP je vhodná
i pro částečně zateplené domy

8 min. čtení · Dotace · Nezařazené · Revitalizace domu · Zateplení obálky budovy ·

Majitelé bytových domů v minulosti často zateplili dům izolantem v nedostatečné tloušťce okolo 5 cm nebo dokonce jen štítové stěny. Toto řešení bylo ve své době obvyklé a možná i dostačující. Vývoj na trhu s energiemi a vývoj legislativy ve stavebnictví nám však ukázal, že z dnešního hlediska už takové domy dostatečně izolované nejsou. Majitelé bytů v takových domech platí za topení zbytečně mnoho a byty v takto energeticky nevhodných domech rychle ztrácí hodnotu. Spotřeba tepla totiž už neodmyslitelně patří k významným kritériím při rozhodování o koupi bytu. Má částečně nebo málo zateplený dům šanci dosáhnout na další úspory například i s pomocí dotace?

 Jak se na nedostatečné zateplení dívá energetický specialista?

„Často se setkávám se situací, že je bytový dům zateplen s použitím izolantu, jehož tloušťka by již nevyhověla dnešním normovým hodnotám. Občas navíc ještě chybí například zateplení stěn v lodžiích. V takových domech se potom často vyskytují problémy s kondenzací vodních par na styku některých konstrukcí a je zde vysoké riziko vzniku plísní. Vlastníci takových objektů se poté samozřejmě snaží najít řešení, jak se tohoto problému zbavit,“ říká Jan Richter, energetický specialista ze společnosti DPU Revit. Zpravidla jim nezbývá nic jiného než byty přetápět a přebytečnou vlhkost potom odvětrat okny. Zateplení ale v takovém případě vlastně postrádá svůj smysl.

A co částečné zateplení?

Setkáváme se samozřejmě i s domy, které jsou zatepleny pouze částečně – zpravidla na štítových stěnách. Argumentem vlastníků domů je, že takto snížili největší tepelné ztráty a na zbylých částech domu to již nepřinese zásadní efekt. Tento argument není pravdivý. „Plocha štítových stěn tvoří u většiny domů menšinu celé plochy obálky budovy. Zateplením štítových stěn se vyřeší pouze tepelné úniky těmito stěnami a dosažená úspora energie je pouze minimální. Na účtech za topení to většinou ani nepoznají,“ vysvětluje energetický specialista.

Existuje řešení jak se vypořádat se situací a využít při tom již namontovaný zateplovací systém?

 „Demontáž stávajícího zateplovacího systému s následným provedením nového zateplení byla do nedávna bohužel jedinou možností. Dnes už ale existují nové technologie a s nimi i možnost „dozateplení“, nebo chcete-li „přiteplení“ stávajícího zateplovacího systému. S pomocí mechanického injektovaného kotvení technologie stx.therm®sana dokážeme bezpečně a dlouhodobě připevnit jak novou vrstvu izolantu, tak i sanovat případné uvolněné a porušené stávající zateplovací systémy. Je potřeba zdůraznit, že tuto sanaci by měla provádět pouze odborná firma, která má s prováděním těchto prací zkušenosti.“ doplňuje Jiří Klásek, specialista na zateplovací systémy ze společnosti STOMIX.

Trendem dneška je při revitalizaci využívat různé dotace. Je možné splnit podmínky a získat dotaci na „doteplení“ částečně či nedostatečně zateplených domů?

„U nás v kanceláři jsme dělali energetické posouzení několika částečně zateplených domů a tyto domy by například z právě probíhajícího programu IROP dotaci dostaly. Jaká opatření by bylo nutné pro splnění dotačních podmínek realizovat, je ovšem potřeba posoudit u každého domu zvlášť. Záleží na celé řadě faktorů a parametrů a bohužel se nedá odpovědět paušálně,“ vysvětluje energetický specialista Jan Richter.

Vlastníci domů, kteří mají zájem o možnosti získání dotací z programu IROP, si mohou nechat v  poradenských centrech Dům plný úspor bezplatně zpracovat Studii návratnosti, ze které dostanou odpověď, zda je pro jejich konkrétní dům dotace IROP vhodná.

Kde najdeme poradenská centra Dům plný úspor?

Poradenská centra Dům plný úspor provozují v Praze společnost DPU REVIT, v Hradci Králové společnost ENEREVIT a v Brně společnost Alumbrado. Kontakty najdete na www.dumplnyuspor.cz/bd. Bezplatnou studii návratnosti včetně posouzení vhodnosti dotace IROP pro váš dům si můžete objednat zde a nebo stačí požádat na info@dumplnyuspor.cz

S částečným a nedostatečným zateplením nám v tomto článku radil Bc. Jiří Klásek produktový manažer společnosti STOMIX spol. s.r.o. a Jan Richter energetický specialista ze společnosti DPU REVIT, s.r.o.

Sponzor článku logo sponzora

Další podobné články

Nové trendy ve fasádních probarvených omítkách

Svět stavebních materiálů zažívá za posledních deset let poměrně výrazný kvalitativní posun vpřed. Pokud vezmeme například oblast tenkovrstvých probarvených fasádních omítek, tak jejich dnešní charakteristika už se nedá posuzovat výhradně podle použitého druhu pojiva, a to od minerálního, přes silikátové…

Bezplatný pozáruční servis Sto – 20letá péče o Vaši…

Od pradávna nás lidi fascinují léky na dlouhověkost a povídky či pohádky o nesmrtelnosti. Žádný zázračný lék jsme zatím nenašli, zbývají nám jen dobré a v čase prověřené zkušenosti našich předků či současníků. Mezi ně patří určitě prevence a péče řádného…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter