Domovní asistenti frčí

4 min. čtení · Správa nemovitostí ·

K nabídce služeb SBD Praha již neodmyslitelně patří zajišťování funkce Domovního asistenta pro bytové domy ve správě družstva. Jedná o osoby, které zajišťují především pravidelné prohlídky společných částí domu spojené s výkonem drobné údržby. V menším měřítku jsou Domovní asistenti využíváni též pro plnění administrativních úkonů, komunikaci s uživateli jednotek v domě, vyřizování pošty, apod. Rozsah a frekvence služeb jsou specifikovány s každým domem podle jeho potřeb a každý klient má ve vymezeném čase k dispozici standardně „svého“ Domovního asistenta.

Kdo by si myslel, že jde o okrajovou službu, bude možná překvapen. Aktuálně využívá službu Domovního asistenta už padesát bytových domů, ve kterých se nachází bezmála 4.000 bytových jednotek. Už z prostého průměru vychází, že službu využívají spíše větší bytové domy, ale ani ty malé nejsou výjimkou. Za službu se platí cena nad základní cenu správy, standardně ve výši 300 Kč bez DPH na hodinu činnosti, a cena obsahuje i náklady dopravy. A sluší se poznamenat, že služba hodně zajímá nově příchozí domy do správy SBD Praha, pro které je to vítaná pomoc při bezproblémovém zajištění správy a provozu společných částí domu.

Službu zajišťuje SBD Praha v současnosti celkem šesti osobami, které řídí, ale také podle potřeby zastupuje, vedoucí údržby bytových domů. Domům, které službu Domovní asistence nevyužívají, a přesto mají nahodilé potřeby drobné údržby či oprav, je určena služba Výjezdového údržbáře. Tato služba je poskytována prostřednictvím Bytového studia Praha. Její náklad je samozřejmě přímo úměrný především časové náročnosti na splnění představ zákazníků. Obdobou této služby je Profikutil, což je služba určená pro všechny uživatele (vlastníky a nájemce) bytů, prioritně pak těm, kteří bydlí v domech ve správě SBD Praha.

Sponzor článku logo sponzora

Další podobné články

Nenechte si ukrást vaše SVJ nebo družstvo. Ochrání vás…

Nečekané, avšak překvapivě reálné. Tak právníci a správci bytových domů hodnotí současný atak na rejstříkové soudy ve snaze o podvodné zapsání změn statutárních zástupců do veřejného rejstříku. Jen v Praze se případy již blíží stovce. Celý podvod je poměrně jednoduchý…

Koronavirus paralyzoval správy bytových domů – řeší teď hygienu…

Pandemie onemocnění Covid-19 se dotýká společného bydlení v družstevních i soukromých domech. Správci domů řeší především problematiku hygieny a internetového připojení, které je nedostatečné. Čeká je také dodržení nové směrnice EU o měření tepla a řešení problematiky dobíjení elektromobilů v…

Profipředseda – co to obnáší a na co si…

Původnímu výboru skončilo funkční období a nikdo další z vlastníků o činnost statutárního orgánu společenství vlastníků nemá zájem. Funkce předsedy je často velmi nevděčná a nese s sebou značnou odpovědnost. Logicky tedy společenství najímají do statutárních orgánů profesionály, kteří mají…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter