Dobře zvolený zateplovací systém je investicí do budoucna

6 min. čtení · Revitalizace domu · Zateplení obálky budovy ·

Dobře zvolený zateplovací systém je investicí do budoucna

Téma zateplování má dnes při ztvárnění fasád bytových domů stále mimořádný význam. Z ekonomických i ekologických důvodů se využití kontaktních zateplovacích systémů stále zvyšuje, proto vzhled fasád nemůže zůstat pozadu za jejich funkčností. Kvalitně zateplené a chráněné fasády mohou značně snížit jak provozní náklady, tak spotřebu energie na vytápění.

Správná volba omítky s sebou přináší výhody

Z hlediska kvality, širokého spektra možných povrchových úprav a dlouhodobé životnosti jednoznačně vítězí kontaktní zateplovací systémy s bezcementovým vnějším souvrstvím – organicky pojená armovací stěrka a organická omítka.  Tyto zateplovací systémy byly vyvinuty před více než 50ti lety a stále patří mezi špičku v zateplení.

Mezi hlavní užitné vlastnosti, které tyto systémy proslavily, patří jejich vysoká mechanická odolnost a vysoká odolnost proti vzniku trhlin, která je více než 5x vyšší než u systémů na bázi cementu. Například při krupobití, které je vlivem klimatických změn v našich zeměpisných šířkách stále častější, dojde u běžných cementových systémů k mechanickému porušení vnějšího souvrství. Bezcementové organické kontaktní zateplovací systémy si s tímto extrémním zatížením naopak poradí bez jakéhokoliv poškození. Navíc v oblasti soklů a stěn namáhaných zvýšeným mechanickým zatížením lze odolnost systému zvýšit až čtyřnásobně, vložením dodatečné armovací síťoviny.

Vysoká mechanická odolnost a odolnost vůči tvorbě trhlin jsou hlavní výhody bezcementových systémů StoTherm vyráběných společností Sto

Když jen fasádní barva nestačí

Vnější povrchovou úpravu fasády tvoří nejčastěji strukturovaná omítka v různých barevných odstínech. Bezcementové organické kontaktní zateplovací systémy lze díky své pružnosti provést i v  tmavých odstínech a s hladkým povrchem. V kombinaci s fasádní barvou, která odráží světlo a snižuje tím povrchovou teplotu vnějšího souvrství až o 20% oproti běžným barvám, lze navrhnout i extrémně tmavé odstíny. U těchto systémů je k dispozici velice široká nabídka povrchových úprav jako například omítky různých barev a struktur, kamenných, keramických či skleněných obkladů. Lze se také rozhodnout pro povrch fasády v imitaci kovu, betonu nebo dřeva.  Systém lze také doplnit fasádními profily, jako jsou římsy, balustrády, bosáže a jiné 3D prvky, které propůjčí budově nezaměnitelnou tvář.

StoColor Systém nabízí více než 800 barevných odstínů

Montáž a údržbu systému není radno podceňovat

Montáž bezcementového organického kontaktního zateplovacího systému je méně náročná i díky menšímu počtu pracovních kroků a také díky zkráceným technologickým přestávkám. I tak je však s ohledem na poskytnuté záruky doporučeno všem investorům montáž a aplikaci kontaktního zateplovacího systému svěřit proškolené a zkušené firmě.

Kritérium co nejnižší pořizovací ceny, které se v mnoha případech bere jako to hlavní při výběru výrobku, je nedostačující. Vždy je nutné zohlednit celkovou ekonomickou výhodnost řešení, tedy nejen pořizovací náklady, ale také provozní náklady a celkovou životnost, tzn. celkové náklady vzniklé v průběhu životního cyklu.

Zateplený panelový dům v ul. Bryksova, Praha kontaktním zateplovacím systémem StoTherm Classic (foto Tomáš Malý)

Díky uvedených přednostem, se tyto systémy vyznačují dlouhodobou životností v řádu několika desítek let. Vždy však záleží na tom, v jakém prostředí a jakým podmínkám je systém vystaven. Životnost systému je možné významným způsobem prodloužit, pokud majitel objektu provádí pravidelnou kontrolu a údržbu. Jakým způsobem a jak často ji provádět, vám sdělí výrobce systému. V běžných podmínkách stačí jednou za 6-8 let zkontrolovat utěsnění styků materiálů (např. u parapetu) popř. znečištěnou fasádu omýt.

Zde vám poradíme, jaké jsou rozdíly a hlavní výhody jednotlivých systémů a jaký je nejvhodnější systém pro váš bytový dům.

Sponzor článku logo sponzora

Další podobné články

Pět nejdůležitějších informací před modernizaci bytového domu

Připravujete modernizaci bytového domu? Začněte s tím, že si zajistíte dostatek informací. Ty vám usnadní rozhodování, ukážou vám, jak modernizace ekonomicky ovlivní budoucnost bytového domu i jeho obyvatel, a v neposlední řadě vám pomohou s procesem schvalování na shromáždění vlastníků.

Nové trendy ve fasádních probarvených omítkách

Svět stavebních materiálů zažívá za posledních deset let poměrně výrazný kvalitativní posun vpřed. Pokud vezmeme například oblast tenkovrstvých probarvených fasádních omítek, tak jejich dnešní charakteristika už se nedá posuzovat výhradně podle použitého druhu pojiva, a to od minerálního, přes silikátové…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter