Dobře zvolený zateplovací systém je investicí do budoucna

6 min. čtení · Revitalizace domu · Zateplení obálky budovy ·

Dobře zvolený zateplovací systém je investicí do budoucna

Téma zateplování má dnes při ztvárnění fasád bytových domů stále mimořádný význam. Z ekonomických i ekologických důvodů se využití kontaktních zateplovacích systémů stále zvyšuje, proto vzhled fasád nemůže zůstat pozadu za jejich funkčností. Kvalitně zateplené a chráněné fasády mohou značně snížit jak provozní náklady, tak spotřebu energie na vytápění.

Správná volba omítky s sebou přináší výhody

Z hlediska kvality, širokého spektra možných povrchových úprav a dlouhodobé životnosti jednoznačně vítězí kontaktní zateplovací systémy s bezcementovým vnějším souvrstvím – organicky pojená armovací stěrka a organická omítka.  Tyto zateplovací systémy byly vyvinuty před více než 50ti lety a stále patří mezi špičku v zateplení.

Mezi hlavní užitné vlastnosti, které tyto systémy proslavily, patří jejich vysoká mechanická odolnost a vysoká odolnost proti vzniku trhlin, která je více než 5x vyšší než u systémů na bázi cementu. Například při krupobití, které je vlivem klimatických změn v našich zeměpisných šířkách stále častější, dojde u běžných cementových systémů k mechanickému porušení vnějšího souvrství. Bezcementové organické kontaktní zateplovací systémy si s tímto extrémním zatížením naopak poradí bez jakéhokoliv poškození. Navíc v oblasti soklů a stěn namáhaných zvýšeným mechanickým zatížením lze odolnost systému zvýšit až čtyřnásobně, vložením dodatečné armovací síťoviny.

Vysoká mechanická odolnost a odolnost vůči tvorbě trhlin jsou hlavní výhody bezcementových systémů StoTherm vyráběných společností Sto

Když jen fasádní barva nestačí

Vnější povrchovou úpravu fasády tvoří nejčastěji strukturovaná omítka v různých barevných odstínech. Bezcementové organické kontaktní zateplovací systémy lze díky své pružnosti provést i v  tmavých odstínech a s hladkým povrchem. V kombinaci s fasádní barvou, která odráží světlo a snižuje tím povrchovou teplotu vnějšího souvrství až o 20% oproti běžným barvám, lze navrhnout i extrémně tmavé odstíny. U těchto systémů je k dispozici velice široká nabídka povrchových úprav jako například omítky různých barev a struktur, kamenných, keramických či skleněných obkladů. Lze se také rozhodnout pro povrch fasády v imitaci kovu, betonu nebo dřeva.  Systém lze také doplnit fasádními profily, jako jsou římsy, balustrády, bosáže a jiné 3D prvky, které propůjčí budově nezaměnitelnou tvář.

StoColor Systém nabízí více než 800 barevných odstínů

Montáž a údržbu systému není radno podceňovat

Montáž bezcementového organického kontaktního zateplovacího systému je méně náročná i díky menšímu počtu pracovních kroků a také díky zkráceným technologickým přestávkám. I tak je však s ohledem na poskytnuté záruky doporučeno všem investorům montáž a aplikaci kontaktního zateplovacího systému svěřit proškolené a zkušené firmě.

Kritérium co nejnižší pořizovací ceny, které se v mnoha případech bere jako to hlavní při výběru výrobku, je nedostačující. Vždy je nutné zohlednit celkovou ekonomickou výhodnost řešení, tedy nejen pořizovací náklady, ale také provozní náklady a celkovou životnost, tzn. celkové náklady vzniklé v průběhu životního cyklu.

Zateplený panelový dům v ul. Bryksova, Praha kontaktním zateplovacím systémem StoTherm Classic (foto Tomáš Malý)

Díky uvedených přednostem, se tyto systémy vyznačují dlouhodobou životností v řádu několika desítek let. Vždy však záleží na tom, v jakém prostředí a jakým podmínkám je systém vystaven. Životnost systému je možné významným způsobem prodloužit, pokud majitel objektu provádí pravidelnou kontrolu a údržbu. Jakým způsobem a jak často ji provádět, vám sdělí výrobce systému. V běžných podmínkách stačí jednou za 6-8 let zkontrolovat utěsnění styků materiálů (např. u parapetu) popř. znečištěnou fasádu omýt.

Zde vám poradíme, jaké jsou rozdíly a hlavní výhody jednotlivých systémů a jaký je nejvhodnější systém pro váš bytový dům.

Sponzor článku logo sponzora

Další podobné články

Omítkový systém Baumit Klima získal zlatou Známku kvality 2019

„V interiéru trávíme až 90 % svého času, a tak je nutné klást velký důraz na vytvoření podmínek pro příjemné a zdravé bydlení,“ říká Ing. Tomáš Korecký, Ph.D., produktový manažer SOMS společnosti Baumit. „ Dnes se o toto téma zajímají…

Jak na revitalizaci bytového domu s dotací v sedmi…

Chystáte se revitalizovat váš bytový dům? Je to zdlouhavý a náročný proces jehož zvládnutí rozhoduje o tom, jak efektivně investujete vaše peníze a jak dlouho se budete radovat z opraveného domu. Jak revitalizace probíhá a na co si dávat pozor?

Pět nejdůležitějších informací před modernizaci bytového domu

Připravujete modernizaci bytového domu? Začněte s tím, že si zajistíte dostatek informací. Ty vám usnadní rozhodování, ukážou vám, jak modernizace ekonomicky ovlivní budoucnost bytového domu i jeho obyvatel, a v neposlední řadě vám pomohou s procesem schvalování na shromáždění vlastníků.
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter