Dobře zrekonstruované domy dosahují spotřeby tepla jen 31 kWh /m2. Jak je na tom ten váš?

6 min. čtení · Vytápění ·

Mnoho panelových i zděných bytových domů bylo v posledních letech revitalizováno. Majitelé vyměnili okna, Výtah, opravili balkony, zateplili fasádu i střechu. Tomu není co vytknout a zcela jistě to byl správný a nezbytný krok. Chybou ale může být, pokud to byl vzhledem k energiím krok jediný.

Co všechno spotřebu energií v bytovém domě ovlivňuje?

Rozdělme si tuto problematiku na několik částí. V prvé řadě je to vytápění, které tvoří velkou část nákladů. Dále je to příprava teplé vody, spotřeba elektrické energie, smlouvy s dodavateli, a nakonec chování samotných uživatelů. Jak můžeme s jednotlivými částmi pracovat si alespoň v krátkosti napíšeme v další části článku.

Vytápění

Po tom jsme na bytovém domě vyměnili okna, zateplili fasádu a střechu, zajistili jsme, aby nám teplo z budovy zbytečně neunikalo. Málo kdo si ovšem uvědomuje, že se tím výrazně změnily tepelně technické vlastnosti domu a proto je nutné zasáhnout také do otopné soustavy. Pokud jsme zabránili únikům, nebudeme přece dodávat do domu stejné množství tepla jako doposud. Zní to logicky? Skutečnost je ale bohužel jiná. Naprostá většina majitelů bytových domů žádná opatření v otopné soustavě po zateplení neudělala. S novými tepelně technickými podmínkami je nutné dům přinejmenším zregulovat. Tím sice zdaleka nezískáme ze zatepleného domu maximum úspor, ale potenciál zateplení využijeme alespoň částečně. Majitelé bytů se často domnívají, že regulace znamená přiškrtit hlavice na radiátorech. Tím ale jen omezí průtok tepla v jednotlivých radiátorech a nikoli v rozvodech otopné soustavy, kterých může být ve větším bytovém domě i několik stovek metrů. Po zateplení jsou v oblasti vytápění zpravidla velké rezervy.

Příprava teplé vody

Tady záleží na tom, jak je teplá voda připravována. Připravujete si ji sami u vás v bytovém domě nebo ji nakupujete od dodavatele tepla z centrálního zásobování? Pokud si ji vyrábíte sami, důkladně zkontrolujte, zda máte dobře izolovány všechny rozvody a zda máte dobře vyregulovanou cirkulaci. Díky cirkulaci dostáváte sice teplou vodu ihned po otočení kohoutku, ale tento komfort není rozhodně levnou záležitostí. Během cirkulace totiž teplá voda chládne a musí být neustále dohřívána. Vhodným seřízením se dá část nákladů za ztráty cirkulací ušetřit. Pokud nakupujete teplou vodu z centrálního zdroje, pořiďte si alespoň vlastní měření a důsledně kontrolujte nasmlouvanou a skutečně dodávanou teplotu vody. Každý stupeň, o který je voda chladnější než nasmlouvaná, dodávku teplé vody prodražuje.

Spotřeba elektrické energie

U spotřeby elektrické energie ve společných prostorách si nejprve udělejte seznam všech elektrických spotřebičů. Zrušte ty, které nepotřebujete a u těch ostatních se zamyslete, zda nelze za rozumnou cenu pořídit spotřebiče úspornější.Na spotřebu se zaměřte také u nových investic do technologií. Například pokud pořizujete nový výtah nebo vzduchotechnickou jednotku, měla by být spotřeba energie jedním ze základních kritérií. Vyplatí se také prověřit osvětlení, a to hlavně v případě, kdy nemáte okny prosvětlené schodiště a jste nucení svítit téměř dvacet čtyři hodin denně.

Pokud máte ve společných prostorách spotřebu větší než 6 MWh ročně, uvažujte také o vlastní fotovoltaické elektrárně. V takovém případě už může být zajímavým přínosem. Zajímavé může být také takzvané sloučení elektroinstalace. Sloučením totiž dostanete elektřinu z vlastní fotovoltaické elektrárny i do bytů a můžete ji využít pro domácí spotřebiče nebo pro stále oblíbenější klimatizační jednotky.

Smlouvy s dodavateli

V neposlední řadě můžete výrazně ušetřit správným nastavením dodavatelských smluv, tarifů, topných křivek a podobně. Pokud se vám o smlouvy stará nějaká správní firma, požádejte je, aby vám jednou za rok zkontrolovali smlouvy a porovnali podmínky seskutečnými odběry. Věřte, že tady se mnohdy skrývají netušené rezervy.

Pokud si smluvní vztahy řešíte sami, vyplatí se investovat čas do vzdělání abyste všemu ve smlouvách a následném vyúčtování dobře rozuměli. Alespoň jednou ročně všechny smlouvy a nastavení podmínek dobře zkontrolujte. Nic to nestojí, ale může vám to hodně přinést.

Chování uživatelů

Víme, že není jednoduché se na něčem dohodnout. Zvláště u SVJ nebo bytového družstva. V případě tepla je ale důležité se o to alespoň pokusit. Značnou část spotřeby totiž rozpočítáte a zaplatíte všichni bez ohledu na to kdo ho spotřeboval více. Pokud tedy někteří obyvatelé své byty přetápí, sahají v tu chvíli do peněženek všech ostatních obyvatel. Jen pro zajímavost. Pokud byste snížili teplotu v celém domě o 1 °C, ušetřili byste až 6 % z celkových nákladů za teplo, a to je myslím zajímavé číslo. Z vlastní zkušenosti víme, že v některých bytech je v zimě udržována teplota kolem 28°C. Rozhodně je tedy kam sáhnout pro úspory i v chování uživatelů.

Jak zjistit, jestli nelítají peníze „komínem“ právě ve vašem domě?

U tepla je to jednoduché, pokud si vezmete celkovou spotřebu tepla v bytovém domě v GJ (gigajoulech) vynásobíte 277,777 a vydělíte počtem m2 obytné plochy domu Získáte počet kWh na m2 a rok. Pokud je výsledné číslo větší než 50 začněte hledat úspory ihned. Pokud chcete opravdu úsporný dům, pokuste se dostat až k uvedeným 31 kWh / m2.

Zajímá vás problematika energií v bytovém domě a chtěli byste pomoct se zjištěním, jak uvedených hodnot u tepla dosáhnout, a navíc ušetřit i za teplou vodu či elektrickou energii? Nechejte váš dům zhodnotit odborníkem. Můžete si objednat důkladné posouzení řádově za desítky tisíc korun, nebo jednodušší energetickou studii Tu můžete získat například na www.energetickastudie.cz zcela zdarma. Vzhledem k cenám energii a množstvím, které každý bytový dům ročně spotřebuje, se trocha pozornosti v této problematice v každém případě vyplatí.

klíčová slova:
Sponzor článku logo sponzora

Další podobné články

Městská hromadná doprava tepla

Hromadné zásobování teplem z centrálního zdroje (CZT) je populární nejen v Praze, ale i v dalších velkých městech. Oblibě se těší hlavně díky uživatelskému komfortu a šetrnosti k životnímu prostředí.
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter