DK CHEMO s.r.o. opět potvrdila deklarované úspory

6 min. čtení · Vytápění ·

S chemickým čištěním topných systémů se v České republice setkáváme již více než třicet let a dnes je neodmyslitelnou součástí údržby otopné soustavy a činnosti řady subjektů v rámci péče řádného hospodáře, a to od bytových družstev až po SVJ.

Pokud se otopná soustava pravidelně nečistí, dochází jak k zanášení všech regulačních prvků dané soustavy, tak rovněž i k usazování nečistot (zejm. minerální a organické látky v topné vodě) a inkrustů na teplosměnných plochách radiátorů, které tak působí jako tepelný izolant a brání prostupu tepla přímo k uživateli.

Právě chemické čištění otopné soustavy je účinným řešením, jak vyřešit problémy s nefunkčními otopnými tělesy a zanesenými rozvody dané soustavy, a tak ušetřit nemalé finanční prostředky snížením nákladů na vytápění (lze dosáhnout až o 30 % více tepelné energie při stejné teplotě topné vody.). Výhodou chemického čištění je jeho možná realizace prakticky v kterékoliv roční či denní době, tedy bez ohledu na roční období.

UKÁZKOVÝ PROJEKT REALIZOVANÉHO CHEMICKÉHO ČIŠTĚNÍ A DOSAŽENÉ ÚSPORY Z HLEDISKA SPOTŘEBY ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ

Název:

Chemické čištění topného systému SV Kpt. Stránského 989 a 990 v Praze

Charakteristika:

Bytový dům, 2 vchody z přední strany, 2 vchody ze zadní strany, 10 nadzemních podlaží, zateplený, plastová okna

Vyhodnocení vlivu chemického čištění otopné soustavy bylo provedeno pro celý bytový dům Kpt. Stránského 989 a 990 v Praze.

Termín realizace:

Čištění jedné poloviny domu bylo provedeno v únoru 2013, druhá polovina byla čištěna v roce 2015.

Vyhodnocení bylo provedeno z hodnot, přepočtených na referenční klimatické podmínky pro Prahu (údaje ČHMÚ).

Výsledky:

Spotřeba (přepočtená)  před chemickým čištěním:

  1. 2012  910,9 GJ/rok

Spotřeba (přepočtená)  po chemickém čištěním:

  1. 2014  848,6 GJ/rok 442 302,6 Kč s DPH           snížení o 6,84 %
  2. 2015  798,7 GJ/rok 427 527,2 Kč s DPH          snížení o 12,32 %
  3. 2016 796,5 GJ/rok 454 666,1 Kč s DPH          snížení o 12,55 %

Z předcházejícího hodnocení, které bylo částečně ovlivněno dopočtem spotřeb na celý rok (12 měsíců) a dále tím, že byla vyčištěna jen jedna polovina domu (ovlivnění vytápění přes společnou dělicí stěnu), vycházela přepočtená úspora ve výši cca 56,6 GJ/rok pro 1/2 domu. Pro celý dům je předpokládaná úspora ve výši 113,2 GJ/rok.

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že v roce 2014 kdy byla vyčištěna stále jen ½ domu, byla hodnota úspory pro celý dům ve výši 6,84 %, v letech následujících, kdy již proběhlo čištění i druhé poloviny domu je výše úspory 12,32 a 12,55 % z přepočtené spotřeby roku 2012.

Závěr vyhodnocení

Kromě toho, že čištění je jedním ze základních prvků řádné údržby topného zařízení, je možné navíc konstatovat, že provedením vyčištění otopné soustavy došlo k úspoře finančních prostředků na nákup tepla na vytápění.

  • 2014 – ½ domu – při ceně tepla (CÚ 2014) ve výši 673,83 Kč/GJ s DPH a úspoře 62,3 GJ/rok (> 56,6 GJ/rok) činí roční úspora 41 956,9 Kč/rok s DPH.
  • 2015 – celý dům – při ceně tepla (CÚ 2015) ve výši 635,63 Kč/GJ s DPH a úspoře 112,2 GJ/rok (cca = 113,2 GJ/rok) činí roční úspora 71 334,0 Kč/rok s DPH.
  • 2016 – celý dům – při ceně tepla (CÚ 2016) ve výši 620,37 Kč/GJ s DPH a úspoře 114,4 GJ/rok (> 113,2 GJ/rok) činí roční úspora 70 941,1 Kč/rok s DPH.

Z vypočtených úspor je zřejmé, že vyčištěním otopné soustavy bylo dosaženo předpokládaných efektů.

klíčová slova:
Sponzor článku logo sponzora

Další podobné články

Městská hromadná doprava tepla

Hromadné zásobování teplem z centrálního zdroje (CZT) je populární nejen v Praze, ale i v dalších velkých městech. Oblibě se těší hlavně díky uživatelskému komfortu a šetrnosti k životnímu prostředí.
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter