Daň z nabytí nemovitosti – jaké změny nás čekají?

5 min. čtení · legislativa ·

Daň z nabytí nemovitosti byla letos nejen na půdě Parlamentu velmi diskutovaným tématem. Variant se ve hře octlo několik, nicméně nakonec je výsledkem legislativního procesu poněkud konzervativní změna, která si klade za cíl z daňového hlediska liberalizovat vymezení bytových jednotek v rámci rodinných domů.

Kdy se platí daň z nabytí nemovitostí platí?

Daň z nabytí nemovitosti je jednorázově odváděnou daní, která se odvádí při úplatném nabytí nemovité věci. Neodvádí se proto v případě nabytí nemovitosti na základě daru či dědění. Nabyvatel nemovitosti má povinnost podat daňové přiznání k této dani do třech měsíců následujících po měsíci, kdy se stal jejím vlastníkem, tj. po zapsání vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Kolik je daň z nabytí nemovitosti?

Sazba daně z nabytí nemovitosti činí 4 %, přičemž výsledná daň se vypočte jako 4 % ze základu daně, který však musí být zaokrouhlený na celé stokoruny. Zmíněný základ se určuje dvěma způsoby, a to buď z 75 % tzv. směrné hodnoty (obvyklá cena nemovité věci, jíž určuje dle řady kritérií finanční úřad) případně rovnou z celé výše kupní ceny.  Důležité je též uvést fakt, že daň, jejíž výše činí 200 Kč a méně, se neplatí. Jelikož se daň z nabytí nemovitých věcí platí jako zálohová, může finanční úřad shledat, že v konkrétním případě došlo k přeplatku či nedoplatku. Zde platí, že nedoplatek, jehož výše nepřekročí částku 200 Kč, se nehradí.

Místo zrušení bude novelizace daně z nabytí nemovitosti

Do českého daňového systému se daň z nabytí nemovitých věcí dostala skrze zákonné opatření senátu č. 340/2013 Sb. a s účinností od 1. 1. 2014 nahradila tehdejší daň z převodu nemovitosti. V loňském a letošním roce se na plénu Poslanecké sněmovny a Senátu probírala její novelizace, přičemž ještě v nedávné době bylo jednou z variant její kompletní zrušení. Dle odpůrců této daně přispívá ke stále vyšší ceně nemovitostí, dani podléhají již jednou zdaněné finanční prostředky a řada z nich též poukazuje na minimální podíl této daně mezi příjmovými položkami státu oproti zátěži, kterou pro kupující představuje. Návrh na její zrušení byl ale následně smeten ze stolu. Nakonec začátkem října letošního roku určitá změna daně z nabytí nemovitých věcí Parlamentem prošla. Sluší se dodat, že změna velmi dílčí.

Čtěte také:  Blíží se doba temna? Normou stanovená míra oslunění bytu už přestává platit

Tato novelizace daně z nabytí nemovitosti souvisí s prvním úplatným nabytím dokončené nebo užívané stavby rodinného domu, resp. pozemku, kterého je takováto stavba součástí. Tato varianta prvního úplatného nabytí (včetně nabytí bytových jednotek zahrnujících společně s ní užívanou garáž, sklep nebo komoru nacházející se v bytovém domě, které se však novela nijak nedotkla) je dle současné právní úpravy osvobozená od daně z nabytí nemovitosti.

V kterých případech nově platit daň z nabytí nemovitosti nemusíte?

V poslední době však nepanovala shoda na otázce, zda existuje povinnost tuto daň platit i v případě rozdělení vlastnického práva v rodinných domech na bytové jednotky. Tato praxe je z důvodu stále méně dostupného bydlení relativně častá a nová právní úprava tento typ prvního úplatného nabytí od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozuje, čímž definitivně vnáší jednotu do postupu finančních úřadů v této záležitosti.

Kdy vstoupí novela daně z nabytí nemovitosti v platnost?

Novela zákonného opatření č. 340/2013 Sb. byla 8. října podepsána prezidentem a v nejbližších dnech dojde k její publikaci ve sbírce zákonů. Účinnosti nabude pravděpodobně 1. listopadu tohoto roku.

/Autor článku Martin Černý patří mezi spolupracující odborníky na Okolobytu.cz. Jeho příspěvky v diskusním fóru a další články najdete v jeho profilu spolupracujícího odborníka./

Další podobné články

Nejčastější problémy, které způsobil covid-19 v SVJ a jak…

Mezi nejproblematičtější oblasti v SV patří momentálně schvalování usnesení, jelikož nebylo možné po delší dobu svolat plánované shromáždění a SVJ jako takové není zvyklé hlasovat mimo zasedání neboli per rollam. Vzhledem k často vyššímu věku členů SV bývá problém přecházet…

Společenství vlastníků v době koronoviru

Omezení kvůli potenciální nákaze koronavirem se dotkla nás všech. Problémy způsobila také v rámci SVJ a BD. Jak řídit bytový dům v souladu se všemi opatřeními? A přinesla opatření pro bytové domy také něco pozitivního?

Bydlení v nájmu a právo vlastníka ke vstupu do…

Pronajímatel se v rámci nájemního vztahu dostává mnohdy do nelehké pozice. Spolehlivost nájemce lze často jen těžko předem seriózně ověřit a obava o svěřený byt v hodnotě několika milionů je tedy zcela na místě. Občanský zákoník však poskytuje nájemci, jakožto…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter