Cena elektřiny v roce 2017 - ušetříme nebo sáhneme hlouběji do peněženky?

3 min. čtení · Elektro ·

Svítíme, topíme, vaříme, pereme. I když kupujeme energeticky úsporné spotřebiče a snažíme se elektřinou neplýtvat, v našem rozpočtu jí stále patří výrazný díl nákladů na bydlení. Ceny elektřiny se mění a již nyní víme, kolik za ni budeme platit v příštím roce. Informace o regulovaných cenách za dodávky elektřiny pro rok 2017 zveřejnil Energetický regulačního úřadu (ERÚ).

Celkové regulované složky ceny elektřiny v roce 2017 pro všechny zákaznické kategorie oproti cenám pro rok 2016 výrazně poklesnou. Hlavním důvodem je výrazný pokles složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie. Oproti snížení této ceny působí mírný nárůst ceny zajišťování distribuce elektřiny, který je důsledkem zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti dodávky.

S jakými cenami u elektřiny můžeme v roce 2017 počítat?

Důsledkem všech výše uvedených faktorů je, že celková regulovaná část konečné ceny elektřiny poklesne pro rok 2017 v průměru o 47,1 % pro odběratele na napěťové hladině velmi vysokého napětí (VVN), o 33,0 % na hladině vysokého napětí (VN), a o 19,9 % na hladině nízkého napětí (NN). Neregulovaná část ceny elektřiny (tzv. silová elektřina) se řídí ceníky jednotlivých dodavatelů elektřiny. Většina dodavatelů elektřiny však dosud své ceníky pro rok 2017 nezveřejnila. ERÚ nicméně odhaduje spíše stagnaci neregulované části ceny elektřiny pro konečné zákazníky.

Jak se změnily ceny ve srovnání s loňskem?

Průměrná meziroční změna nákladů na zajišťování distribuce elektřiny u domácností při srovnání stejného charakteru a výše odběru pro rok 2017 činí – 1,1 % až 8,6 % v závislosti na distribučním území (bez uvažování vlivu DPH a daně z elektřiny), přičemž průměrný růst ceny zajišťování distribuce elektřiny pro domácnosti činí 1,8 %. Změna regulovaných cen se pohybuje v rozmezí -23 % až – 17,2 % a pro konkrétního zákazníka se liší v závislosti na regionu (viz mapka č. 1), kde je zákazník připojen k elektrizační soustavě. Odlišnosti mohou být způsobeny zvolenou distribuční sazbou, odlišným charakterem odběru a množstvím odebrané elektřiny. Konečnou cenu elektřiny včetně neregulované složky ovlivní volba dodavatele silové elektřiny.

Očekávané průměrné změny regulovaných cen v jednotlivých distribučních územích

Z čeho se skládá cena elektřiny?

Cena dodávky elektřiny pro konečné zákazníky je na liberalizovaném trhu v České republice tvořena:

  • cenami regulovanými, které stanovuje ERÚ (jedná se o ceny zajišťování přenosu a distribuce elektřiny a dalších souvisejících služeb)
  • neregulovanou cenou silové elektřiny, kterou nabízejí jednotliví dodavatelé (obchodníci s elektřinou a výrobci elektřiny), tedy cenou bez vlivu ERÚ

Podíl jednotlivých složek ceny za dodávku elektřiny pro domácnosti v roce 2017 – bez daňových položek

Kolik zaplatíme, můžeme ovlivnit volbou dodavatele

Všichni koneční zákazníci mají možnost volbou dodavatele elektřiny zásadněji ovlivnit výši platby za neregulovanou část ceny. K rozhodnutí může výrazně pomoci i cenový kalkulátor, který umožňuje srovnání celkových nákladů na dodávku elektřiny od různých dodavatelů – ten je k dispozici na internetových stránkách ERÚ.

klíčová slova:

Další podobné články

Přinášíme nové možnosti v boji proti energetickým šmejdům

Takzvaní energetičtí šmejdi se pomocí klamavých i agresivních praktik snaží lidem vnutit nevýhodné smlouvy o dodávkách energií. V poslední době se z více stran objevují snahy jejich jednání zarazit. Jedná se jak o návrhy právních předpisů, tak o iniciativu dodavatelů energií a…

Co vám může překazit změnu dodavatele energií?

Každý má právo změnit dodavatele elektřiny a plynu. Ovšem ne vždy jde přechod k jinému dodavateli hladce. Ve změně může bránit současná smlouva o dodávkách energií, proces ale může zkomplikovat i stávající dodavatel nebo administrativní a jiná pochybení. Na co si především…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter