Cena elektřiny 2018 – o kolik si připlatíme?

4 min. čtení · energie ·

Jak se aktuálně hýbají ceny elektřiny? Stejně jako v předchozích letech na konci listopadu vyhlašuje Energetický regulační úřad regulované ceny elektřiny a plynu pro následující období. Nás bude především zajímat, co to přinese pro naše domácnosti. Budeme za elektřinu příští rok platit méně, nebo už teď máme začít šetřit?

Cena elektřiny mírně vzroste, nepůjde ale o nic dramatického

Regulované ceny elektřiny pro příští rok v průměru klesnou pro zákazníky připojené na hladinách vysokého a velmi vysokého napětí, mírně naopak vzrostou pro domácnosti a malé podnikatele. Kromě typu odběru pohyb regulovaných cen závisí také na lokalitě, resp. distribučním území, ve kterém se zákazník nachází. Průměrně by se měl nárůst regulovaných cen pro zákazníky na hladině nízkého napětí pohybovat na úrovni 2,5 % a po odečtení inflace tak půjde o změnu v desetinách procenta.

„Snížení průměrných regulovaných cen pro hladinu velmi vysokého a vysokého napětí vychází především z poklesu složky na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů vztažené k rezervovanému příkonu, což je dáno zejména vyšší cenou silové elektřiny. Na hladině nízkého napětí, kde zákazníci na rozdíl od hladin velmi vysokého a vysokého napětí hradí složku na podporu elektřiny obvykle podle odebraného množství elektřiny a částky určené zákonem, se tato změna příliš neprojeví.

Vyšší cena silové elektřiny zároveň předznamenává vyšší náklady na krytí ztrát v přenosové soustavě a distribučních soustavách, a tak negativně působí na náklady distribuce elektřiny. I přes tento vliv je ale pohyb regulovaných cen minimální a nijak nevybočuje z trendu minulých let,“ popisuje změny Vladimír Vlk, radní ERÚ rezortu elektroenergetiky a kontrol.

Kde můžeme cenu elektřiny ovlivnit?

Podle typu odběru tvoří regulovaná část u elektřiny přibližně polovinu z výsledné ceny u elektřiny. Na neregulovanou složku ceny nemá ERÚ vliv, její výše je dána vývojem cen energií na trhu a obchodním modelem dodavatelů. Obchodníků s energiemi jsou v České republice desítky v případě elektřiny i plynu, vhodným výběrem společnosti a konkrétního produktu tak lidé mohou podstatně ovlivnit výslednou částku ve vyúčtování. Pomoci přitom může srovnávač nabídek na kalkulator.eru.cz, zveřejněné na webu ERÚ.

Vyplatí se nyní fixace ceny elektřiny?

Dodavatelé elektřiny zpravidla nabízejí smlouvy s fixací ceny na roční nebo dvouleté období. Pro odběratele to znamená jistou výdajů za elektřinu. Ceny ale stále zůstávají v pohybu a fixace ceny s sebou nese i riziko. Když ceny klasických dodávek elektřiny půjdou dolů, zákazník s fixací prodělá. Naopak když ceny vzrostou, fixace elektřiny se vyplatí.

Fixaci ceny jako krok správným směrem hodnotí i analytik Bohumil Trampota: „Cena elektřiny na burze byla v posledních letech velmi nízká a atakovala letitá minima. Spíše než pokles bychom očekávali její růst.“

klíčová slova:

Další podobné články

Víte, jak získat doma levnější plyn?

Každého zákazníka zajímá především to, jakou cenu si dodavatel za poskytnuté služby ve výsledku naúčtuje. Stejně tak je to i u plynu. Jak to ale s jeho cenou vlastně je? A především – co udělat pro to, abychom mohli platit…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter