Bydlíme pod společnou střechou. Jak se žije v bytovém domě?

4 min. čtení · legislativa ·

Jeden chce nový výtah, další by raději uspořil za vytápění a sousedi ze třetího patra mají mezi sebou neshody ohledně společných prostor. Bydlení v bytovém domě nese řadu problémů, které musíme každý den řešit. Které věci nás však pálí nejvíce?

Můžeme za vytápění zaplatit méně?

Téma se opět točí kolem peněz, tentokrát ale čistě z pohledu výdajů za bydlení. Nejvíce nás zajímají možnosti, jak ušetřit na energiích, které v měsíčním rozpočtu tvoří významný díl. Teď s přicházející zimou se soustředíme především na vytápění. Věděli jste, že u nedostatečně izolovaných rozvodů teplé vody můžeme ztrácet až 10 °C, což může činit i více než 5 % ročních nákladů na ohřev vody? Další úspory v řádech tisíců korun ročně na každého z nás čekají v bytě. Základem je správně větrat – krátce a intenzivně, zbytečně nepřetápět a neplýtvat teplou vodou. Výborné je, že nás tyto změny nebudou stát ani korunu výdajů, a přitom můžeme tolik ušetřit.

Také výtahu vyžaduje pozornost

Samostatnou kapitolou jsou výtahy, kterým je také třeba věnovat řádnou péči. Málokdo si bohužel uvědomuje bezpečnostní rizika, která souvisí s provozováním výtahu.  A přitom trestně právní odpovědnost za případné škody způsobené neodstraněním provozních rizik či neprovedení doporučené opravy servisní organizací, nese právě SVJ, tedy provozovatel, nebo majitel výtahu. Na tuto problematiku upozorňuje také Rafael Tyml, vedoucí prodeje Česko, odborník na výtahy ze společnosti Kone, a.s.: „Ještě stále je mnoho případů, že výtah není modernizovaný a neodpovídá technickým normám. SVJ, v těchto případech, investuje své finanční prostředky na modernizace jiných částí domu a tímto krokem ponechá výtah ve špatném stavu. Nehledí však na bezpečnostní riziko, které může nastat.“

Rekonstrukci plánujte včas

Letos již pravděpodobně žádnou větší rekonstrukci domu provést nestihnete. Nejlepší řešení je vše na podzim dostatečně vše naplánovat a začít hned v prvních teplejších dnech příštího roku. Většina z vás ale řešíte především finance. Podrobnější informace přináší Dagmar Jonášová z Raiffeisen stavební spořitelny: „Závěr roku s finančními uzávěrkami a hlasováním o rozpočtu na příští rok je ideálním obdobím pro plánování oprav domu na další rok. Nejrychlejšího i ekonomicky nejvýhodnějšího zhodnocení domu, a tedy i všech bytů dosáhnete při rekonstrukci domu v rámci jedné etapy. To je jeden z hlavních důvodů, proč naprostá většina domů využívá pro rekonstrukci úvěr. Nyní je ideální čas zajímat se o podmínky úvěru a vše naplánovat a odhlasovat tak, abyste už příští rok na jaře mohli s rekonstrukcí začít.“

Jaké právní otázky aktuálně nejvíce řeší SVJ?

Dalším ožehavým problémem SVJ je v současné době rovněž problematika  neplatičů, tedy vlastníků bytů, kteří odmítají platit příspěvky na správu domu a pozemku. „Tito vlastníci pak zneužívají zejména toho, že SVJ musí smlouvy s dodavateli energií, potažmo úklidových služeb dodržovat a proto je jakýkoliv finanční deficit dohrazován ze společných prostředků (tedy z fondu oprav). V konečném důsledku jsou tak podíly připadající na tyto neplatiče v podstatě „převedeny“ poměrně na ostatní vlastníky bytů, kteří své závazky vůči SVJ řádně plní. Tento stav vyvolává v řadě SVJ četné nepokoje, nicméně legislativní řešení tohoto stavu je prozatím v nedohlednu,“ říká právník Jan Eisenreich z portálu svjpravnik.cz.

Společné prostory i mezilidské vztahy

„Po období, kdy byl značný zájem o informace ohledně nových podmínek v ochraně osobních údajů se SVJ vrací k dlouhodobě sledovaným tématům. Na diskusním fóru Okolobytu.cz se často řeší odpovědnost statutárních orgánů v SVJ, společné prostory ve výhradním užívání a platby za údržbu a opravy. Z provozních témat je stálicí hluk a mezilidské vztahy obecně. Vzhledem k přicházejícím chladnějším měsícům se také častěji diskutuje nad tématy úspor za vytápění a tepla v bytových domech,“ potvrzuje Dominika Bučková, šéfredaktorka okolobytu.cz.

klíčová slova:

Další podobné články

Daň z nabytí nemovitosti – jaké změny nás čekají?

Daň z nabytí nemovitosti byla letos nejen na půdě Parlamentu velmi diskutovaným tématem. Variant se ve hře octlo několik, nicméně nakonec je výsledkem legislativního procesu poněkud konzervativní změna, která si klade za cíl z daňového hlediska liberalizovat vymezení bytových jednotek…

Pojištění v rámci SVJ – na co je nutné…

Povinnost péče řádného hospodáře, kterou mají ze zákona členové výboru (předseda) SVJ, v sobě zahrnuje i povinnost předvídat nejrůznější nebezpečí, která s sebou přináší zpravidla neočekávané události. Kromě správně zvoleného typu pojištění je nutné nepodcenit i další údaje.
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter