2 min. čtení · Dotace ·

Vláda schválila návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení, který předložila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Fond bude moci v příštím roce podpořit bydlení v České republice částkou 1, 06 mld. Kč, a to formou nízkoúročených úvěrů. Příděl ze státního rozpočtu ve výši 118,6 mil. Kč bude v roce 2016 určen na poskytování nenávratných dotací.

118.6 mil. Kč na podporu bydlení

Státní fond rozvoje bydlení získal pro příští rok dotaci ze státního rozpočtu ve výši 118,6 mil Kč. Prostředky budou použity na krytí dotací vyplývajících ze smluv uzavřených v minulosti, konkrétně na krytí výplat úrokových dotací k úvěrovým smlouvám na opravy a modernizace bytových domů uzavřených v roce 2011 (částka 68,6 mil. Kč) a na úhradu snížení jistin úvěrů mladým lidem na výstavbu či pořízení bydlení (částka 50 mil. Kč). Jedná se o případy aktivních smluv v režimu splácení a dotace je vyplácena při narození dítěte.

Poskytování nízkoúročených úvěrů

Finanční prostředky z rozpočtu jsou určeny pro poskytování nízkoúročených úvěrů na výstavbu nájemních bytů (300 mil. Kč), na opravy a modernizace bytových domů (630 mil. Kč), dále na rozšířenou možnost úvěrů pro mladé na pořízení vlastního bydlení a modernizace (100 mil. Kč), na podporu obnovy bydlení po živelních pohromách (10 mil. Kč) a úvěry pro obce na opravy a modernizace bytů (20 mil. Kč). Rozdělení částek do jednotlivých programů může SFRB v průběhu roku 2016 měnit v závislosti na aktuálním počtu žádostí. Informace najdete na www.sfrb.cz.

klíčová slova:

Další podobné články

Dotace pro SVJ a bytová družstva

Ačkoliv v současné době existuje pro společenství vlastníků jednotek a pro bytová družstva mnoho možností, jak financovat opravy bytového fondu pomocí veřejných peněz, využívá této pomoci zatím jen menší část SVJ a BD. Jednak je to dáno tím, že je…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter