6 možností pro lepší bydlení: Spokojený panelák i jeho správce

7 min. čtení · Revitalizace domu · Správa nemovitostí · z praxe · Zateplení obálky budovy ·

Panelové domy se v České republice stavěly podle typové projektové dokumentace od 60. let do počátku 90. let. V současné době tyto domy vykazují velké množství závad, včetně neuspokojivých parametrů z hlediska nízkoenergetického provozu, kvality a estetiky bydlení. V posledních letech proto dochází k nebývalému (a nutnému) nárůstu oprav a modernizace panelových a bytových domů.

1 .Zateplení základ revitalizace

Snížení tepelných ztrát patří mezi nejhmata- telnější přínosy oprav panelových domů. O jeho výhodách a přínosech již dnes není potřeba přesvědčovat. Na co bychom však chtěli upozornit, je důraz na kvalitu zateplovacího systému a také na jeho správnou aplikaci, která velice výrazně ovlivňuje účinnost a životnost celého zateplení.

Naše společnost STOMIX se na trhu zateplovacích systémů pohybuje již 21 let a v zájmu dosažení co nejlepšího zateplení svým partnerům nabízíme nejen certifikované systémy s předpokladem dlouhodobé životnosti (testovaná životnost delší než 25 let), ale i řadu bezplatných služeb pro investory i stavební firmy. Jejich prostřednictvím jsme Vám tak schopni nabídnout komplexní řešení na míru a provést Vás tak od fáze příprav, přes samotnou realizaci a řešení technických detailů až po předání díla a pozáruční servis.

K nabízeným službám např. patří odborné poradenství, zpracování grafického návrhu, analýza stavu objektu pomocí termokamery, tepelně technické posouzení, servisní pomoc při zateplení a aplikaci produktů, proškolení realizačních firem aj.

Zateplení pro Vás představuje významnou investici a máte zpravidla jen jeden pokus – proto věnujte pozornost výběru kvalitního dodavatele zateplení a skutečně odborné montáži.

2. Řešení protipožárních detailů u zateplení

Splnění požadavků požárních norem při aplikacích zateplení představuje často použití izolantu
z minerální vlny ve specifikovaných oblastech. Jelikož se ale většina zateplení provádí s izolantem
z polystyrenu, je nutno pak řešit v těchto místech styk dvou různých izolantů.

Proto se hledaly další možnosti, jak zabezpečit nové požadavky požární ochrany budov. Vyvinuli jsme nový způsob řešení, který nevyžaduje použití meziokenních požárních pásů z minerální vlny v ploše fasády. Řešení odpovídá požadavkům ČSN 73 0810 a má požárně klasifikační osvědčení.

Můžeme Vám poskytnout řešení zakládání zateplovacího systému i řešení ostění a nadpraží zateplovacího systému.

3. Revitalizace balkónů a lodžií

Rozsah poškození balkonových konstrukcí bývá značný zejména u starších budov. Při sanaci balkonů je nejdůležitější zabránit dalšímu zatékání vody do konstrukce. Musí se vyspravit a doplnit poškozené či chybějící části betonu, provést vyspádování, hydroizolaci, položit novou dlažbu a opravit zábradlí. Oprava balkónů je často zároveň vítanou příležitostí nejen k položení nové podlahové krytiny, ale i k celkovému vylepšení vzhledu domu.

Společnost STOMIX® Vám nabízí ucelený systém výrobků umožňující provést všechny potřebné opravy a zrekonstruovat balkon do požadované podoby.

4. Zateplení stropů nebytových prostor

Pro zateplení stropů nebytových prostor nabízíme speciální zateplovací systém. Jedná se o elegantní a certifikované řešení, které minimalizuje nároky na montáž a splňuje všechny požární požadavky. Zkosené hrany izolačních desek z kamenné vlny vytvářejí líbivý členitý povrch, následná povrchová úprava již není nutná.

5. Zdvojení stávajícího zateplení

Certifikované řešení bez nutnosti demontáže původního zateplení

Řada panelových a bytových domů již zateplena je, některé z nich však bohužel nejsou zatepleny dostatečně a neodpovídají úrovni nynějších předpisů v oblasti energeticky přijatelného bydlení. Výjimkou není ani původní zateplení objektů s tloušťkou izolantu 40 – 50 mm, které dnes v souvislosti s výrazným nárůstem cen energií mají ekonomicky náročný provoz.

Proto v současnosti stále častěji vyvstává otázka, jak „nedostatečně zateplené“ domy řešit, jak u již zateplených domů „navýšit tloušťku izolantu“ na potřebnou úroveň.

Do nedávné doby bylo nutné celý původní zateplovací systém odstranit a místo něj aplikovat systém nový. Rozpočet na tyto opravy tak zahrnoval nejen částku na pořízení nového zateplení, ale i nemalé náklady spojené s demontáží původního zateplení.

Naše společnost vyvinula ve spolupráci s firmou ECORAW® nové a ekonomicky výhodné řešení v podobě zateplovacího systému STX.THERM® SANA, který je založen na moderním způsobu injektovaného kotvení. Jedná se o certifkované řešení bez nutnosti demontáže původního zateplení.

Systémem STX.THERM® SANA lze sanovat jakékoli kontaktní zateplovací systémy s izolantem EPS (bez ohledu na způsob kotvení systémů). Toto zdvojení zateplení můžete navíc aplikovat i na stávající zateplovací systém, který vykazuje poruchy stability – systém zateplení tak zároveň stabilizujete i zdvojíte).

6. Dokotvení nestabilního zateplení

Certifikované řešení bez nutnosti demontáže původního zateplení

I když se dnes projevuje výrazné zlepšení v dodržování postupů pro správnou aplikaci vnějších kontaktních zateplovacích systémů, je nutné říci, že část realizovaných zateplení nyní vykazuje výrazné poruchy stability a hrozí riziko jejich zřícení. K tomu dochází zejména v důsledku špatné přípravy podkladu nebo v důsledku nesprávné aplikace zateplovacího systému.

Do nedávné doby neexistovalo ověřené a certifikované řešení, které by zajistilo dokotvení nestabilního zateplení. Standardní mechanické kotvení pomocí talířových hmoždinek není v takovém případě možné použít a bylo by potřeba celý systém odstranit.

Nyní však lze pro stabilizaci zateplovacího systému použít moderní způsob injektovaného kotvení Spiral Anksys®, který je založen na použití speciálních kotev a jejich propěnění expanzní výplňovou hmotou. Certifkační orgány v ČR ověřily vhodnost použití tohoto univerzálního kotvícího systému a ve stavebně technickém osvědčení ho doporučují jako vhodnou technologii na sanaci nestabilních zateplení.

V praxi to znamená, že není nutné demontovat uvolněný zateplovací systém, čímž se dosáhne výrazných úspor za práce spojené s demontáží a uložením vzniklého odpadu.

Díky dotačním programům je možné financování zdvojení zateplení provést nyní výhodně a rychle. Pokud máte zájem o více informací, tak můžete kontaktovat Jiřího Kláska (602 734 252, klasektomix.cz), který byl u počátků zateplování v České republice. Na vývoji zateplovacích systémů pracuje už více než dvacet pět let. V oblasti zateplovacích systémů přednáší a vzdělává realizační firmy, projektanty, investory a stavební dozory.

Nebo si hned rezervujte technika, který k vám přijede a provede ověření stavu zateplení.

Sponzor článku logo sponzora

Další podobné články

Vybíráme varnou deskou. Z jakých typů máte na výběr?

Jedna z nejdůležitějších věcí v kuchyni? Jednoznačně je to varná deska. Při jejím výběru máte na výběr z více typů. Mezi spotřebiteli převládá především snaha o minimální spotřebu energie. Který je pro vás ten nejvhodnější?
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter