6 možností pro lepší bydlení: Spokojený panelák i jeho správce

7 min. čtení · Revitalizace domu · Správa nemovitostí · z praxe · Zateplení obálky budovy ·

Panelové domy se v České republice stavěly podle typové projektové dokumentace od 60. let do počátku 90. let. V současné době tyto domy vykazují velké množství závad, včetně neuspokojivých parametrů z hlediska nízkoenergetického provozu, kvality a estetiky bydlení. V posledních letech proto dochází k nebývalému (a nutnému) nárůstu oprav a modernizace panelových a bytových domů.

1 .Zateplení základ revitalizace

Snížení tepelných ztrát patří mezi nejhmata- telnější přínosy oprav panelových domů. O jeho výhodách a přínosech již dnes není potřeba přesvědčovat. Na co bychom však chtěli upozornit, je důraz na kvalitu zateplovacího systému a také na jeho správnou aplikaci, která velice výrazně ovlivňuje účinnost a životnost celého zateplení.

Naše společnost STOMIX se na trhu zateplovacích systémů pohybuje již 21 let a v zájmu dosažení co nejlepšího zateplení svým partnerům nabízíme nejen certifikované systémy s předpokladem dlouhodobé životnosti (testovaná životnost delší než 25 let), ale i řadu bezplatných služeb pro investory i stavební firmy. Jejich prostřednictvím jsme Vám tak schopni nabídnout komplexní řešení na míru a provést Vás tak od fáze příprav, přes samotnou realizaci a řešení technických detailů až po předání díla a pozáruční servis.

K nabízeným službám např. patří odborné poradenství, zpracování grafického návrhu, analýza stavu objektu pomocí termokamery, tepelně technické posouzení, servisní pomoc při zateplení a aplikaci produktů, proškolení realizačních firem aj.

Zateplení pro Vás představuje významnou investici a máte zpravidla jen jeden pokus – proto věnujte pozornost výběru kvalitního dodavatele zateplení a skutečně odborné montáži.

2. Řešení protipožárních detailů u zateplení

Splnění požadavků požárních norem při aplikacích zateplení představuje často použití izolantu
z minerální vlny ve specifikovaných oblastech. Jelikož se ale většina zateplení provádí s izolantem
z polystyrenu, je nutno pak řešit v těchto místech styk dvou různých izolantů.

Proto se hledaly další možnosti, jak zabezpečit nové požadavky požární ochrany budov. Vyvinuli jsme nový způsob řešení, který nevyžaduje použití meziokenních požárních pásů z minerální vlny v ploše fasády. Řešení odpovídá požadavkům ČSN 73 0810 a má požárně klasifikační osvědčení.

Můžeme Vám poskytnout řešení zakládání zateplovacího systému i řešení ostění a nadpraží zateplovacího systému.

3. Revitalizace balkónů a lodžií

Rozsah poškození balkonových konstrukcí bývá značný zejména u starších budov. Při sanaci balkonů je nejdůležitější zabránit dalšímu zatékání vody do konstrukce. Musí se vyspravit a doplnit poškozené či chybějící části betonu, provést vyspádování, hydroizolaci, položit novou dlažbu a opravit zábradlí. Oprava balkónů je často zároveň vítanou příležitostí nejen k položení nové podlahové krytiny, ale i k celkovému vylepšení vzhledu domu.

Společnost STOMIX® Vám nabízí ucelený systém výrobků umožňující provést všechny potřebné opravy a zrekonstruovat balkon do požadované podoby.

4. Zateplení stropů nebytových prostor

Pro zateplení stropů nebytových prostor nabízíme speciální zateplovací systém. Jedná se o elegantní a certifikované řešení, které minimalizuje nároky na montáž a splňuje všechny požární požadavky. Zkosené hrany izolačních desek z kamenné vlny vytvářejí líbivý členitý povrch, následná povrchová úprava již není nutná.

5. Zdvojení stávajícího zateplení

Certifikované řešení bez nutnosti demontáže původního zateplení

Řada panelových a bytových domů již zateplena je, některé z nich však bohužel nejsou zatepleny dostatečně a neodpovídají úrovni nynějších předpisů v oblasti energeticky přijatelného bydlení. Výjimkou není ani původní zateplení objektů s tloušťkou izolantu 40 – 50 mm, které dnes v souvislosti s výrazným nárůstem cen energií mají ekonomicky náročný provoz.

Proto v současnosti stále častěji vyvstává otázka, jak „nedostatečně zateplené“ domy řešit, jak u již zateplených domů „navýšit tloušťku izolantu“ na potřebnou úroveň.

Do nedávné doby bylo nutné celý původní zateplovací systém odstranit a místo něj aplikovat systém nový. Rozpočet na tyto opravy tak zahrnoval nejen částku na pořízení nového zateplení, ale i nemalé náklady spojené s demontáží původního zateplení.

Naše společnost vyvinula ve spolupráci s firmou ECORAW® nové a ekonomicky výhodné řešení v podobě zateplovacího systému STX.THERM® SANA, který je založen na moderním způsobu injektovaného kotvení. Jedná se o certifkované řešení bez nutnosti demontáže původního zateplení.

Systémem STX.THERM® SANA lze sanovat jakékoli kontaktní zateplovací systémy s izolantem EPS (bez ohledu na způsob kotvení systémů). Toto zdvojení zateplení můžete navíc aplikovat i na stávající zateplovací systém, který vykazuje poruchy stability – systém zateplení tak zároveň stabilizujete i zdvojíte).

6. Dokotvení nestabilního zateplení

Certifikované řešení bez nutnosti demontáže původního zateplení

I když se dnes projevuje výrazné zlepšení v dodržování postupů pro správnou aplikaci vnějších kontaktních zateplovacích systémů, je nutné říci, že část realizovaných zateplení nyní vykazuje výrazné poruchy stability a hrozí riziko jejich zřícení. K tomu dochází zejména v důsledku špatné přípravy podkladu nebo v důsledku nesprávné aplikace zateplovacího systému.

Do nedávné doby neexistovalo ověřené a certifikované řešení, které by zajistilo dokotvení nestabilního zateplení. Standardní mechanické kotvení pomocí talířových hmoždinek není v takovém případě možné použít a bylo by potřeba celý systém odstranit.

Nyní však lze pro stabilizaci zateplovacího systému použít moderní způsob injektovaného kotvení Spiral Anksys®, který je založen na použití speciálních kotev a jejich propěnění expanzní výplňovou hmotou. Certifkační orgány v ČR ověřily vhodnost použití tohoto univerzálního kotvícího systému a ve stavebně technickém osvědčení ho doporučují jako vhodnou technologii na sanaci nestabilních zateplení.

V praxi to znamená, že není nutné demontovat uvolněný zateplovací systém, čímž se dosáhne výrazných úspor za práce spojené s demontáží a uložením vzniklého odpadu.

Díky dotačním programům je možné financování zdvojení zateplení provést nyní výhodně a rychle. Pokud máte zájem o více informací, tak můžete kontaktovat Jiřího Kláska (602 734 252, klasektomix.cz), který byl u počátků zateplování v České republice. Na vývoji zateplovacích systémů pracuje už více než dvacet pět let. V oblasti zateplovacích systémů přednáší a vzdělává realizační firmy, projektanty, investory a stavební dozory.

Nebo si hned rezervujte technika, který k vám přijede a provede ověření stavu zateplení.

Sponzor článku logo sponzora

Další podobné články

7 Důležitých kroků k úspěšné revitalizaci bytového domu

Chystáte se revitalizovat váš bytový dům? Je to zdlouhavý a náročný proces jehož zvládnutí rozhoduje o tom, jak efektivně investujete vaše peníze a jak dlouho se budete radovat z opraveného domu. Jak revitalizace probíhá a na co si dávat pozor?

​Malý byt a více úložného prostoru. Řešení najdete v…

Problémy s nedostatkem úložného prostoru zná jistě každý, kdo bydlí v menším bytě. Ty jsou totiž v dnešní době stále častěji bez sklepních prostor. Kam uložit vše potřebné, je tak ještě obtížnější. Přesto najdeme i v malém bytě řadu možností,…

Kde naleznete kvalitní informace pro SVJ a BD?

Jak svolat schůzi SVJ nebo se zorientovat ve vašem vyúčtování? Tápete v podobné problematice? Je tu pro vás diskusní portál Okolobytu.cz. Naleznete zde každý den nová diskusní vlákna, do kterých přispívají odborníci věnující se jak technické, tak právní problematice v…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter