Omítky a barvy s přidanou hodnotou

6 min. čtení · Revitalizace domu · výstavba ·

Moderní technologie 21. století pronikají, stejně jako v jiných odvětvích, výrazně také do stavebnictví. Příkladem může být využívání BIM technologie v oblasti projektování staveb nebo následný site management. Změnou procházejí také výrobní technologie s cílem dosažení maximální úrovně kvality produktů. Nejinak je tomu u omítek či fasádních barev.

Jinými slovy výrobek, který má ambice být na dnešním trhu úspěšný, je pod přísným drobnohledem nejen výrobce, ale i náročného spotřebitele. A tak asi ani nepřekvapí fakt, že pouhé splnění norem či dosažení daných standardů v oboru fasádních omítek je dnes, v silném tržním konkurenčním prostředí, v podstatě nedostačující. Výrobci těchto stavebních materiálů tak pracují na způsobech, kdy se snaží obohacovat své výrobky další přidanou hodnotou ve prospěch zvýšení jejich odolnosti, životnosti a podpory kreativity při ztvárnění fasád. Příkladem může být renomovaný výrobce těchto materiálů Baumit, který ve svých produktech úspěšně aplikuje hned několik nových inovativních technologií. A účinným pomocníkem je mu v této snaze sama mocná příroda.

Omítka se samočisticím účinkem

Odolnost fasády dnes nevnímáme pouze z pohledu působení vlhkosti, vysokého rozdílu teplot či mechanického namáhání. Často řešeným požadavkem je dnes zachování čistoty omítek i po mnoha letech působení venkovních vlivů a negativní působení dlouhodobě usazených mikroorganismů ve struktuře omítky. Baumit v této výzvě ohledně dosažení delší životnosti a udržení čistoty vsadil na boj za pomoci aktivního využití fyzikálně-chemických principů. V prémiové řadě fasádních probarvených omítek a barev nesou tyto produkty označení Baumit Nanopor. Právě ony vynikají oproti konkurenci vysoce funkční a unikátní samočisticí schopností, která se principem opírá o aktivní fotokatalytický efekt. Fasády s omítkami a barvami Baumit Nanopor zůstávají krásné a zářivé po dlouhé roky.

Povrch fasády po několika letech
Fasáda Baumit NanoporTop využívající fotokatalýzu

Kouzlo práce s vlhkostí

Kapka vody se na běžné hydrofobní omítce chová jako malá kulička. Ta s sebou vezme jen ty nečistoty, které volně ulpěly na povrchu a stojí zmíněné kapce v cestě při stékání po povrchu fasády. Omítka Baumit NanoporTop úspěšně kombinuje vysokou nasákavost povrchu s výraznou vodoodpudivostí vnitřních vrstev. Kapka vody na této omítce ztrácí povrchové napětí, které ji drží pohromadě. Poté je vtažena do horní hydrofilní vrstvy a následně rychle navrácena spodní hydrofobní vrstvou zpět do okolního prostředí. Vlhkost masivně vystupující z omítky s sebou unáší i částice nečistot z povrchu fasády. Výsledkem je poté rychle suchá, čistá a vizuálně svěže působící fasáda po mnoho let.

Fotokatalýza umí divy

Za dalším faktorem samočisticího účinku stojí síla denního světla a také nová složka fotokatalyzátoru. Denní světlo totiž aktivuje fotokatalyzátor obsažený v omítce nebo barvě, který reaguje s vodou a kyslíkem a rozkládá částice organických nečistot z povrchu. Společně s mikroskopicky hladkým povrchem fasádních omítek Baumit NanoporTop, Baumit NanoporTop Fine a fasádní barvy Baumit NanoporColor tak samočisticí účinek fotokatalýzy obohacuje tyto produkty o další velmi účinnou ochranu před organickými nečistotami, které by za běžných okolností po odpaření vlhkosti a po dešti ulpěly na fasádě. Materiály Baumit Nanopor tak pomohou, vedle již zmíněných benefitů, rovněž šetřit i náklady na její případnou údržbu.

Co je Drypor efekt?

Na místě je přímá odpověď. Jedná se o multifunkční reakci zrychleného vysychání povrchu fasády, kterou využívají prémiové produkty stejného výrobce, a to konkrétně omítka s označením StarTop a fasádní barva nazvaná StarColor. Tajemstvím složení obou materiálů je složka speciálně vyvinutého unikátního plniva s označením PCC (Precipitated Calcium Carbonate – vysrážený uhličitan vápenatý), které dokáže zvýšit odolnost fasády domu vůči silným nepříznivým povětrnostním vlivům. Multifunkční efekt zrychleného vysýchání je založen na dvou hlavních principech. Speciálně vyvinutý povrch Baumit StarTop a StarColor aktivně brání dešťové vodě, aby zůstávala na povrchu fasády. Omítka dokáže být suchá dokonce i za mlhy či nadměrné vzdušné vlhkosti. Částice vody ulpělé na fasádě např. z dlouhotrvající mlhy, stejně jako zbytky dešťové vody, jsou díky extrémně poréznímu PCC plnivu s vysokým měrným povrchem přeměněny na jemný vodní film tím, že je vlhkost absorbována pod povrch materiálů StarTop a StarColor .Slunce a vítr poté přispějí k ještě rychlejšímu odpaření této vlhkosti do okolního prostředí. Odborně se tomuto procesu říká hydrofilně-hydrofobní funkce. Kombinace těchto principů představuje unikátní a dlouhodobou ochranu proti plísním a řasám, prodlužuje životnost fasády a uchovává její vysokou bělost a jas.

Drypor efekt – funkce hydrofilně-hydrofobní
Drypor efekt_ odpařitelné množství vody – o 100% větší odpařitelné množství vody u Baumit StarTop, než standardní akrylátová omítka a o 66% větší odpařitelné množství vody u Baumit StarTop, než standardní Silikonová omítka

Nekonečný svět „cool“ barev

Syté a velmi intenzivní odstíny na fasádách jsou v současnosti módním trendem. Vždy tomu ale tak nebylo. Zejména u tmavších odstínů docházelo v minulosti často k nadměrnému zahřívání povrchu fasády, což zvyšovalo riziko jejího poškození v různých formách. Baumit vyřešil tento problém velmi unikátním a inovativním způsobem. Nejen do prémiových řad fasádních omítek a barev aplikuje tzv. cool pigmenty, které odráží ve zvýšené míře infračervenou část slunečního světla. Pro posuzování účinnosti těchto cool pigmentů, které pracují především s koeficientem celkové světelné odrazivosti, slouží její nově zaváděná hodnota TSR (Total Solar Reflectance). Oproti původní metodologii se nyní stanovení hodnoty koeficientu celkové odrazivosti váže k celému slunečnímu spektru, tedy včetně ultrafialového a infračerveného záření. Tento stav mnohem více reflektuje reálné poměry v praxi. Cool pigmenty ve struktuře obou materiálů poté snižují povrchovou teplotu tmavých a výrazných odstínů fasády až o desítky stupňů Celsia. Na tomto místě je potřeba zdůraznit, že zmíněnou výhodu lze získat i v případě použití kontaktního zateplovacího systému. Uvedené vlastnosti fasádních omítek a barev Baumit umožňují prakticky nekonečný výběr libovolných odstínů, včetně těch nejintenzivnějších ze vzorníku Baumit Life. Paleta 94 nejintenzivnějších odstínů Baumit Life ve fasádní omítce Baumit PuraTop a barvě Baumit PuraColor je výjimečná především svými brilantními barvami a dodává každé fasádě výjimečný a velmi individuální charakter.

Povrch s cool pigmenty –vysvětlivky: 1. Cool pigment, 2. Standardní pigment, 3. Sluneční záření (světelné spektrum), 4. Odražené světlo
Cool pigmenty – vyjadřuje po jednotlivých vlnových délkách intenzitu záření slunečního světla. Cool pigmenty odrážejí viditelnou i infračervenou složku světla, která je zásadním nositelem energie a výrazným způsobem přispívá k zahřívání fasády.

S pomocí přírody

Prémiové řady omítek a barev Baumit Nanopor, Star a Pura jsou moderními technologiemi vybavené výrobky, které přinášejí svým majitelům vždy něco navíc. Zároveň jsou velmi šetrné k životnímu prostředí, protože jejich hnacím agregátem je pouze příroda sama – tedy slunce, vítr a voda.

 

klíčová slova:
Sponzor článku logo sponzora

Další podobné články

Pět nejdůležitějších informací před modernizaci bytového domu

Připravujete modernizaci bytového domu? Začněte s tím, že si zajistíte dostatek informací. Ty vám usnadní rozhodování, ukážou vám, jak modernizace ekonomicky ovlivní budoucnost bytového domu i jeho obyvatel, a v neposlední řadě vám pomohou s procesem schvalování na shromáždění vlastníků.

Nové trendy ve fasádních probarvených omítkách

Svět stavebních materiálů zažívá za posledních deset let poměrně výrazný kvalitativní posun vpřed. Pokud vezmeme například oblast tenkovrstvých probarvených fasádních omítek, tak jejich dnešní charakteristika už se nedá posuzovat výhradně podle použitého druhu pojiva, a to od minerálního, přes silikátové…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter