​Pronajímáte byt nebo podnikáte? Letošní daňové přiznání nemusí být peklo

5 min. čtení · Financování ·

I když bychom na to možná rádi chtěli zapomenout, přiznání k daním z příjmu se rychle blíží. Víte, které termíny byste za žádnou cenu neměli zmeškat a ve kterých případech se snadno můžete dočkat sankce? Na daňové přiznání se musí chytře. Víme, jak zbytečně nezaplatit ani korunu navíc.

Jak a do kdy můžeme podat bez pokuty?

Daňové přiznání lze podat elektronicky, osobně na územním pracovišti finančního úřadu nebo poslat poštou. Pokud má však poplatník zřízenou datovou schránku, je povinen podat přiznání elektronicky. V případě, že tak neučiní, dostane pokutu ve výši dvou tisíc korun. Poplatníci, kteří nestihnou podat daňové přiznání do 3. dubna, tak mohou učinit ještě pět následujících pracovních dní, během kterých stále nehrozí žádné pokuty. „Po tomto termínu už následuje sankce 0,05 procenta ze stanovené daně za každý den prodlení, maximálně však pět procent stanovené daně. Pokud je v daňovém přiznání uvedena ztráta, sankce za pozdní podání přiznání je 0,01 procenta stanovené ztráty, maximálně však pět procent stanovené ztráty. Pokuty pod 200 korun finanční úřad nevyměřuje. Pokud poplatník nepodá daňové přiznání vůbec, finanční úřad ho nejprve vyzve, aby tak učinil. Jestliže náhradní lhůtu nestihne, činí pokuta pět procent ze stanovené daně nebo daňové ztráty, vždy minimálně 500 korun. Maximální výše pokuty může dosáhnout 300 tisíc korun. Pokuta je splatná do 30 dní od doručení platebního výměru,“ vysvětlila Blanka Štarmanová.

Jak neplatit navíc

Kromě povinnosti podat v řádné lhůtě daňové přiznání musí poplatníci myslet i na včasné zaplacení daní. „Poslední den lhůty pro podání přiznání je zároveň i posledním dnem pro úhradu daně. Daň lze zaplatit na účet finančního úřadu buď bezhotovostně z bankovního účtu, v hotovosti na pokladně úřadu nebo na poště klasickou složenkou typu A – tato forma není osvobozena od poštovních poplatků. Fyzické osoby mají navíc od loňského roku možnost bez poplatku využít prostřednictvím České pošty takzvanou daňovou složenku. Ta je standardně k dispozici na všech pobočkách pošty a na podatelnách finančních úřadů,“ řekla Blanka Štarmanová.

Také pozdní platba daně z příjmů může vyjít pořádně draho. Penále za pozdě zaplacenou daň nabíhá od pátého pracovního dne po termínu splatnosti – letos od 10. dubna. „Pokud chce poplatník vyváznout bez pokuty, nejpozději 10. dubna musí mít finanční úřad peníze na účtu. Za každý další den naskakuje úrok z prodlení. Ten aktuálně činí 14,05 procenta z výše daně za rok. Pokud je úrok z prodlení nižší než 200 korun, finanční úřad ho nevyměří,“ doplnila Blanka Štarmanová.

Zvažujete odklad podání?

V souvislosti s daní z příjmu máme všichni na paměti termín na konci března. „Poplatníci, kteří doručí písemně nebo přes datovou schránku svému správci daně do 3. dubna plnou moc ke zpracování a podání daňového přiznání daňovým poradcem, mohou v letošním roce s podáním daňového přiznání počkat až do 3. července. Zároveň se k tomuto datu automaticky prodlouží i termín pro zaplacení daně. Tento termín se týká také poplatníků, kteří mají ze zákona povinnost mít ověřenou účetní závěrku auditorem. Počet lidí, kteří podávají svá přiznání s odkladem, každým rokem stoupá,“ uvedla Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision a portálu eDane.cz.

Další podobné články

Jak vyřešit hypotéku a rozvod ?

Hypotéka je často běh na dlouhou trať. V tom horším případě se dokonce může stát, že vydrží déle než manželství. A protože skoro polovina manželství končí rozvodem, nabízí se otázka, co si v takovou chvíli počít s hypotékou. Existuje mylný…

Víte, jak správně určit pojistnou částku domácnosti?

Jaké máte znalosti ohledně pojištění domácnosti? Mnozí z vás nyní namítnou, že co bychom tady chtěli řešit. Porovnáme nabídky několika pojišťoven, před podpisem pečlivě přečteme uzavíranou smlouvu a stvrdíme podpisem. To jsme ale teprve na začátku cesty směrem ke správně…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter