Odečty tepla a vody jsou nutností,
přesto nikoho cizího do bytu pouštět nemusíte

3 min. čtení · legislativa ·

Určitě jste se s tím také setkali: Na dveřích nebo na nástěnce v domě se objeví výzva, abyste v určitý den a hodinu zůstali doma a čekali na odečet spotřeby tepla nebo vody. V době chytrých technologií a internetu vám ale žádné cizí osoby do bytu vstupovat nemusí.Vy se navíc nemusíte přizpůsobovat termínům a zůstávat doma.

Dálkové odečty vody a tepla jsou také přesnější

„V posledních letech roste zájem a také prodej přístrojů nové generace, které umožňují dálkový odečet vody a tepla. U indikátorů je jejich podíl na celkovém objemu prodaných přístrojů prakticky 100 %, u vodoměrů 75 %,“ potvrzuje Daniel Nový, obchodní ředitel společnosti ista Česká republika s. r. o., a dodává: „V současnosti správcovské firmy, bytová družstva i společenství vlastníků bytových jednotek preferují vyspělé rádiové technologie, které umožňují dálkový odečet dat. Je totiž přesnější, zvyšuje komfort uživatelům bytů a eliminuje chyby při odečtech i možnost záměrné manipulace s přístroji.“

Dálkové odečty mohou být častější. To oceníte nejen při stěhování

Další výhodou je možnost provádění častějších odečtů a sledování naměřených hodnot na internetu. Majitel či správce nemovitosti i nájemníci tak mohou mít lepší přehled o spotřebě energií a vody v domě. Kromě zamezení plýtvání může radiový odečet přispět také k odhalení nechtěných úniků vody při haváriích (například protékající záchod) v době, kdy je nájemník na dovolené. Častější odečty všech měřicích zařízení v bytě zajistí i větší spravedlnost při stěhování. Zaplatíte pouze to, co jste skutečně spotřebovali.

Do bytu už není třeba vstupovat

Existence radiového systému usnadní odečty i v případě bytů, které by uživatel z jakýchkoliv důvodů nezpřístupnil pro provedení odečtu. Konečný spotřebitel je v tomto případě chráněn před rizikem sankce, která mu jinak podle platné legislativy hrozí. Na straně administrátora pak odpadá nutnost provádět náhradní výpočet spotřební složky tepla. Tato se počítá jako trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadající na 1 m² započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky dle zákona č. 67/2013 Sb. v platném znění § 6 odst. 3). Pokud je v domě takových bytů, které nejsou zpřístupněny pro odečet, víc, může to znamenat viditelné navýšení spotřební složky za období odečtu pro celý objekt.

U osobních odečtů můžeme za spotřebu vody a tepla zaplatit více. Jak je to možné?

Podívejme se na modelovou situaci domu s 50 byty a průměrnou spotřebou vody 35 m³/rok. Jak se budou lišit odečty spotřeby vody a tepla v případě rádiového dálkového odečtu a u manuálního odečtu?

 1. Rádiový dálkový odečet: všechny byty odečteny
  • odečteno všech 50 bytů
  • celková spotřeba vody BD je 1 750 m³
 2. Manuální odečet: odečtených 45 bytů, 5 bytů nezpřístupněných
  • odečteno 45 bytů – celková spotřeba vody je 1 575 m³
  • neodečteno 5 bytů – vypočtená spotřeba vody na 1 byt 105 m³, celkem 525 m³
  • celková spotřeba vody BD je 1 575 + 525 = 2 100 m³

V případě radiových odečtů je také možné na rozdíl od manuálních odečtů kalkulovat s přesným odečtem k rozhodnému datu rozúčtovacího období, obvykle k 31. prosinci. Tím se obvykle sníží také rozdíl odečtu mezi odečtenými údaji z měřičů konečných spotřebitelů a hlavním domovním vodoměrem, tzv. rozdílový koeficient.

Jak probíhají dálkové odečty?

Dálkové odečty indikátorů a vodoměrů probíhají ve dvou variantách. První je pomocí mobilní sběrnice dat, tou druhou a v tuto chvíli nejmodernější možností, je odečet pomocí automatické sběrnice dat. Tato varianta také umožňuje nadstavbu, a to webový portál s aktuálním přehledem spotřeby tepla a vody v domě či bytě. Technologie poměrového měření společnosti ista už dnes splňuje všechny české i evropské normy a je plně připravena na nová pravidla rozúčtování evropské směrnice EED/27/2012.

klíčová slova:

Další podobné články

Pokusy o nelegální zápisy statutárních zástupců SVJ do veřejného…

Útoky na identitu SVJ, kterých jsou v průběhu posledních týdnů evidovány desítky, nyní zaměstnávají vyšetřovatele policie. Podněty přicházejí jak přímo z rejstříkového soudu, tak v rámci trestních oznámení i od jednotlivých napadených SVJ. Pro Okolobytu.cz jsme o aktuální informace požádali…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter